ROLE V PRACOVNÍM TÝMU

Poradna

Role v pracovním týmu

Funkční pracovní týmy mají obvykle společnou vlastnost: předem dané povinnosti a role. Čím specifičtější je vyčlenění rolí, tím efektivnější bývá i podávaný výsledek. Jak role v pracovním týmu fungují?

Týmové role v práci: Proč je rozdělovat

Podle dané typologie najdete v týmu až devět rolí. Abyste využili plného potenciálu každého z členů a dosáhli nejlepších výsledků, je třeba role správně identifikovat a rozdělit. Definování rolí v týmu vám může pomoci s výběrem zaměstnanců a nese s sebou řadu benefitů:

  • Efektivita práce
  • Zvýšená produktivita
  • Efektivní komunikace
  • Stoprocentní plnění úkolů
  • Motivace k lepším výsledkům

Týmové role: Belbinova typologie

Belbinova typologie týmových rolí je nejznámějším a nejvyužívanějším dělením. Doktor Meredith Belbin zpracoval rozsáhlou studii chování jednotlivých členů v týmu a na jejím základě definoval devět rolí. Každá z nich je buď úkolově nebo lidsky orientovaná.

Inovátor/Myslitel

Inovátoři jsou intelektuální a samotářští členové týmu, kteří hledají nové a kreativní způsoby řešení problémů. Často žijí ve vlastním světě a při vymýšlení strategií nemyslí na překážky.

Kompletovač/Dotahovač

Kompletovači se soustředí na to, aby bylo vše dodáno včas a v nejlepší kvalitě. Termíny v nich vyvolávají úzkosti, jsou perfekcionisté a mají proto problém delegovat úkoly.

Vyhledávač zdrojů

Vyhledávači jsou dobří v komunikaci, vyjednávání a získávání informací. Jsou od přírody zvídaví, rádi se socializují a nebrání se inovacím.

Usměrňovač

Usměrňovači týmu pomáhají v rozhodování, odstraňují překážky a nebojí se přijmout výzvy. Jsou to dynamičtí a výmluvní členové týmu. Často jsou hádaví, provokativní a netrpěliví.

Specialista

Specialisté poskytují své znalosti v úzké oblasti, která je stěžejní pro splnění úkolu. Je pro ně těžké vidět problém v širším záběru a soustředit se na vzdálenější cíle.

Koordinátor

Koordinátoři dokážou pojmenovat cíle, specifikovat role a rozdělit úkoly a povinnosti. Mají skvělé mezilidské vztahy, umí naslouchat i komunikovat. Bývají klidní, pozitivní a charismatičtí.

Realizátor

Realizátoři dávají věci do pohybu. Diskusi a nápady promění v aktivity vedoucí k výsledku. Jsou praktičtí, organizovaní a mají rádi řád. Nebývají příliš naklonění změnám a inovacím.

Týmový pracovník

Týmový pracovníci se starají o podporu a blaho každého člena týmu. Bývají citliví, otevření a oblíbení. Bojují za dobro týmu, ale mají problém činit rozhodnutí.

Monitor/Kontrolor/Vyhodnocovač

Monitor se kriticky dívá na návrhy a nápady všech ostatních z týmu. Bez emocí zvažují výhody i nevýhody každého řešení, jsou proto skvělí v rozhodování.

Pozn.: Jednotlivé názvy rolí se mohou ve zdrojích lišit v závislosti na různých překladech. 

Jak zjistit týmové role

Přirozené předpoklady k jednotlivým rolím mohou zaměstnanci zjistit pomocí Belbinova testu. Je důležité uvědomit si, že v různých situacích, obklopení různými lidmi se chováme jinak, proto se i naše role v týmu může u jednotlivých projektů měnit.