Vedení mzdové agendy / Payroll

Kompletní převzetí odpovědnosti a diskrétnost při externím zpracování mezd.

Když chcete mít mzdy oddělené od účetnictví.
Chcete veškerou agendu spojenou s vedením mezd nechat na spolehlivém partnerovi? Externí zpracování mezd zaručuje diskrétnost a zejména zastupitelnost.
Nemusíte se obávat, že vaše mzdová účetní odejde, onemocní nebo prostě selže.

  • zpracujeme vaše podklady pro mzdy, připravíme vypočtené mzdy, které vy pouze odešlete zaměstnancům (v případě zájmu můžeme za vás uzavírat pracovněprávní vztahy, přílohy ke smlouvám a připravovat veškeré další potřebné dokumenty, přihlášky a podobně). Zajišťujeme archivaci, roční zúčtování mezd atp.
  • personální a mzdovou agendu zpracovávají zkušení zaměstnanci naší agentury. Agentura řeší veškerou administrativní, personální a mzdovou agendu se zaměstnáváním spojenou a poskytuje související podporu
  • převezmeme zároveň veškeré kontroly i zodpovědnost za zpracování před úřady
  • jako agentura práce máme dokonalý přehled o mzdové situaci na trhu práce, můžete s námi konzultovat správné nastavení mzdové politiky

Při osobní schůzce Vám představíme naši metodiku, zásady i finanční náklady.
Ušetříte lidi, náklady i starosti.