Agenturní zaměstnávání / Dočasné přidělení

Potřebujete krátkodobě či dlouhodobě navýšit pracovní síly bez nutnosti přímého zaměstnání nových pracovníků? Spolehněte se na nás. Najdeme vám a dočasně přidělíme vhodné agenturní zaměstnance.

Co je agenturní zaměstnávání?

 • Typ pracovněprávního vztahu, kdy je pracovník zaměstnancem agentury, ale pracuje ve společnosti, která potřebuje pokrýt dočasnou potřebu zaměstnanců.
 • Dočasně přidělený pracovník je tedy smluvně naším zaměstnancem, ale pracuje pro vás.

Jak funguje dohoda o dočasném přidělení?

  • Uzavřeme s vámi dohodu o dočasném přidělení, kterou se zavazujeme zajistit pro vás zaměstnance k dočasnému výkonu práce.
  • Mezi námi a zaměstnancem je vždy uzavřena řádná pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti. Zaměstnanec je o dočasném přidělení informován písemně tzv. pokynem k dočasnému přidělení.

 • Agenturní zaměstnanec může být agenturou práce přidělen k jednomu a zaměstnavateli maximálně na dobu 12 měsíců. Tato doba může být prodloužena na základě jeho žádosti.
 • Veškeré náležitosti a podmínky agenturního zaměstnávání upravuje Zákoník práce v ust. § 307a až 309.

  Agenturní zaměstnance využijete, pokud:

  • Potřebujete dočasnou či dlouhodobou výpomoc a nechcete přímo najímat nové zaměstnance.
  • Chcete se soustředit pouze na výkon vašich zaměstnanců a veškerou personální agendu spojenou s jejich zaměstnáváním nechat na spolehlivém partnerovi.
  • Nechcete se zabývat řešením fluktuace či výběrem pracovníků.
  • Chcete pružně reagovat na výkyvy v potřebě zaměstnanců.
  • Máte pevně stanovené počty zaměstnanců v určitých odděleních, ale tento počet potřebujete objektivně zvýšit.
  • Potřebujete zvýšit produktivitu práce.
  • Musíte snížit mzdové náklady, ale máte rezervy v rozpočtu pro oblast služeb.
  • Chcete ulehčit vaší mzdové účtárně, případně nechcete, aby platy určitých zaměstnanců byly ve vaší firmě „veřejně známé“.
  • Hledáte pružnou náhradu za zaměstnance odcházející na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.
  • Potřebujete vyřešit krátkodobou nepřítomnost kmenového zaměstnance, např. z důvodu nemoci nebo delší dovolené.

    Jak vám službou agenturního zaměstnávání pomůžeme?

    • Zajistíme pro vás vhodné pracovníky z řad agenturních zaměstnanců pro dočasné přidělení.
    • Převezmeme odpovědnost za personální agendu a zabezpečení všech povinných formalit, zaměstnance také přihlásíme k povinným odvodům.
    • Garantujeme bezchybné zpracování mzdové agendy a včasné vyplácení mezd (zúčtování a výplaty mezd, stravenek, služebních cest, provozních záloh, i poskytnutí pracovních prostředků jako jsou služební automobily, mobilní telefony a podobně).
    • Průběžně komunikujeme se zaměstnancem, zjišťujeme jeho potřeby a zajišťujeme poradenský servis.
    • Zajistíme všechny povinnosti spojené s ukončením zaměstnaneckého poměru (odhlášky sociálního a zdravotního pojištění, evidenční listy důchodového pojištění, zápočtové listy, potvrzení o příjmu a podobně).
    • Zbavíme vás starostí spojených s výběrem, vyhledáním a zaměstnáváním pracovníků.
    • Agentuře zaplatíte v poměru ke mzdovým nákladům určité procento, které je minimální s ohledem na poskytnutý servis. Jeho výše je závislá dle náročnosti zpracování a počtu přidělených pracovníků.

     Agenturní zaměstnávání v praxi vám ušetří čas. Už nebudete muset řešit žádné formality ani organizační záležitosti. Odpadne vám jednání s úřady a ušetřené peníze za náklady na mzdovém oddělení vložíte tam, kam potřebujete.

     Potřebujete s něčím poradit? Chcete nezávaznou nabídku?

     Napište, zavolejte, můžete se nás na cokoliv zeptat.