CO JE FIREMNÍ KULTURA?

Poradna

Co je firemní kultura a proč je dnes důležitá?

Definovaná firemní kultura by měla být v každé firmě, která dnes usiluje o místo na trhu. Pomáhá vytyčit cíle a cestu k jejich splnění. Kde všude se projevuje, jaké existují typy a proč je důležitá?

Firemní kultura: Definice

Firemní kultura je specifický soubor hodnot, norem a postojů. Z části ji určuje vedení a management, z části se vyvíjí v průběhu času. Do jisté míry je ovlivněna produktem a trhem, na kterém firma funguje. Projevuje se zejména ve:

  • Vystupování zaměstnanců vůči okolí
  • Mezilidské vztahy na pracovišti
  • Atmosféra ve firmě i mimo ni
  • Hodnoty a priority

Typy firemní kultury

Čtyři základní typy firemní kultury rozdělujeme podle míry otevřenosti k okolí a svobody zaměstnanců. Málokdy lze kulturu jednoznačně definovat. Obvykle se jedná o kombinaci několika typů, kde jeden převažuje.

Klanová firemní kultura

Ve firmě s klanovou firemní kulturou očekávejte uvolněnou, přátelskou atmosféru s orientací na týmovou spolupráci a mentoring. Je kladen důraz na spokojenost zaměstnanců, kteří mají velkou svobodu.

S klanovou kulturou se setkáte zejména v malých firmách a start-upech. Obvyklá je plochá hierarchie, proto je náročné ji udržet, když se podnik rozroste.

Neformální firemní kultura

Nejflexibilnější ze čtyř typů. Soustředění na inovace, podstupování rizik a podpora kreativního myšlení. U zaměstnanců je ceněná jedinečnost a schopnost přinášet nové nápady.

Zaměstnanci jsou motivováni možností přinést průkopnický produkt, ale bývá mezi nimi vysoká rivalita. Neformální kultura je obvyklá v rychle se rozvíjejících odvětvích, zejména v oblasti technologií.

Soutěživá firemní kultura

Soutěživá firemní kultura je specifická na trhu s velkou konkurencí. Definicí úspěchu je vysoký zisk a zaměstnanci jsou prostředek k dosažení firemních cílů.

Vyskytuje se zejména ve velkých firmách s pevným místem na trhu. Zpravidla zde bývá několik stupňů vedení a každé rozhodnutí je třeba vyčíslit. Chybí zde osobní vztah i přístup.

Hierarchická firemní kultura

Tradiční firemní struktura s pevně danou hierarchií, pravidly a postupy. Minimum riskování a změn. Typickým znakem je přísný dress code. Všichni vědí, co a kdy mají dělat i komu se zodpovídat.

Hierarchická kultura je běžná u staromódních firem a řetězců. Zaměstnanci nemají prostor na inovace, proto firmy mívají zpoždění za zbytkem trhu.

Proč je důležité definovat firemní kulturu

Uchazeči o práci dnes nehledí jen na platové ohodnocení. Soustředí se na work-life balance a chtějí být spokojení. Jedním z ukazatelů je právě firemní kultura, kterou dle průzkumů hodnotí až 77 % uchazečů.

Pro zaměstnavatele je výhodou snazší výběrové řízení, uchazeči do firmy s větší pravděpodobností zapadnou. Nelze obecně říct, který typ firemní kultury je nejlepší. Každému odvětví, firmě i zaměstnanci vyhovuje něco jiného.