Teambuilding

Slovník HR pojmů

Prostředek pro vzdělávání mimo pracoviště. Lidé se mimo pracovní prostory více uvolní a vzniká tak pevnější tým. Zde se také trénují důležité vlastnosti pro správný chod kolektivu – komunikace, spolupráce, překonávání překážek a řešení konfliktů.