SWOT analýza

Slovník HR pojmů

Tento nástroj se používá ke správnému určení pozice firmy na trhu. Písmena SWOT jsou zkratkou pro slova strengths, weaknesses, opportunities, threats. Díky této analýze se definují slabé a silné stránky podniku a zároveň jeho příležitosti a hrozby. Tyto informace jsou důležité pro strategické plánování.