Skills (Soft skills/Hard skills)

Slovník HR pojmů

Dovednosti. Soft skills jsou jemné dovednosti, které jsou součástí našeho charakteru. Patří sem například: schopnost komunikace, spolupráce, řešení konfliktů, efektivita, sebereflexe, aktivní přístup, time management, samostatnost, flexibilita apod. Oproti tomu hard skills jsou dovednosti získané studiem a zkušenostmi. Sem patří například jazykové dovednosti, různé zkoušky, oprávnění a certifikáty, znalosti programů, práva, účetnictví, IT apod.