Pracovní role

Slovník HR pojmů

Soubor pracovních činností, které jsou potřeba k vykonávání určité pozice. Patří sem odpovědnost, různé kompetence, úkoly určené ke splnění, předpoklady potřebné k plnění pozice a v neposlední řadě popis pracovní náplně. Jeden zaměstnanec může mít více pracovních rolí.