Personální audit

Slovník HR pojmů

Audit, který přezkoumává vše týkající se lidských zdrojů. Výstupem jsou slabé stránky společnosti v této oblasti a doporučení k jejich úpravám.