Onboarding

Slovník HR pojmů

Proces nástupu nového zaměstnance. Ten absolvuje kolečko povinných školení, seznámení s firmou, její kulturou a strategií. Cílem je rychlé zapojení nového pracovníka do chodu firmy, týmu a pracovního procesu.