Offboarding

Slovník HR pojmů

Proces, kdy zaměstnanec odchází ze společnosti, kde vykonával činnost. Spadá sem předání informací, agendy a kontaktů svému nástupci. Patří sem také výstupní pohovor, navrácení zapůjčených věcí a podobné úkony, které s odchodem souvisí.