Leadership

Slovník HR pojmů

Vedení lidí. Leader, který skupinu lidí vede, je přirozenou autoritou. Podřízení ho následují, protože sami chtějí. Má jejich důvěru a jde jim příkladem. Umí své podřízené vnitřně motivovat.