Human resources (HR)

Slovník HR pojmů

Obor, které se zabývá lidskými zdroji. Specializuje se na zaměstnance jako na celek. Svým jednáním podporuje manažery, kterým poskytuje různé nástroje k vedení lidí. Nepřímo takto působí na fungování každého oddělení.