Fluktuace

Slovník HR pojmů

Změny stavu zaměstnanců - jejich odchody a příchody. Vysoká fluktuace je pro firmu nežádoucí. Přináší vysoké náklady na opakované obsazování pracovní pozice. Dále je také vizitkou společnosti. Naznačuje málo motivované a ne příliš spokojené zaměstnance.