Flow

Slovník HR pojmů

Stav, do kterého se dostává člověk, který vykonává oblíbenou činnost. Ke splnění úkolu má potřebné znalosti a zároveň je pro něj vyhotovení výzvou. Při stavu flow není vnímán čas ani fyziologické potřeby.