Firemní kultura

Slovník HR pojmů

Systém sdílených hodnot v jedné firmě. Určuje například komunikaci mezi jednotlivými zaměstnanci, dress code, tón komunikace ve styku s veřejností, přístup k zaměstnancům, dodavatelům i odběratelům apod. Patří sem také hodnoty, které firma uznává.