Etický kodex

Slovník HR pojmů

Zásady chování, které jsou stanoveny obecně i konkrétně. Najdete je u jednotlivých organizací a také profesí.