Engagement

Slovník HR pojmů

Označení pro metodu, která se zabývá zapojením lidí do chodu firmy. Cílem je pozitivní vnímání zaměstnavatele.