Emoční inteligence (EQ)

Slovník HR pojmů

Schopnost vcítit se do emocí druhých lidí. Zároveň sem patří umění ovládat své vlastní emoce. Co se společenského kontaktu týká, je EQ důležitější než IQ.