Dress code

Slovník HR pojmů

Pravidlo, které určuje druh oblečení a obuvi, které se smí obléci. V rámci firem je toto nastavení součástí firemní kultury. V případě, že je někde toto pravidlo nastaveno, je povinnost ho dodržovat.