Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Slovník HR pojmů

Pracovní dohoda, na základě které lze odpracovat maximálně 20 hodin za týden. Stejně jako u DPP i zde je stanoven limit (3 500 Kč měsíčně), pod který se nemusí platit sociální a zdravotní pojištění.