CSR (corporate social responsibility)

Slovník HR pojmů

Tento pojem vyjadřuje společenskou odpovědnost firem. Jakákoliv firma si může svobodně určit, že své podnikání bude vykonávat s ohledem na prostředí a společnost. CSR zvyšuje důvěryhodnost a pomáhá budovat dobrou pověst.