Ageismus

Slovník HR pojmů

Diskriminace osob, případně skupin, na základě jejich věku. Nejvíce se tento termín používá ve vztahu ke starším lidem, kdy se jejich kvality nebo pracovní tempo považují za nedostačující. Setkat se s ním lze i ve vztahu k dětem, na jejichž chování jsou kladeny přehnané nároky a jejich názory nejsou brány vážně.