Adaptační program/Adaptace zaměstnance

Slovník HR pojmů

Jedná se o soubor vstupních školení, seznámení s politikou a kulturou firmy. Je určen hlavně pro nové zaměstnance. Někdy ho absolvují i zaměstnanci, kteří přecházejí v rámci firmy na jinou pozici. Cílem je co nejrychlejší zapojení zaměstnanců do chodu firmy.