online

VYPLATÍ SE FIRMÁM AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V DOBĚ POKORONAVIROVÉ? PROČ VYUŽÍT DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCŮ?

Publikované články

Pojďme si nejprve shrnout, co to znamená agenturní zaměstnávání. Pro firmu, která zvažuje, zda bude agenturní zaměstnávání využívat, to znamená tři základní věci:

1/ úsporu nákladů za zaměstnance

2/ zjednodušení procesu při nárůstu či poklesu potřeby zaměstnanců

3/ přenesení odpovědnosti za zpracování mzdové agendy na agenturu

Dočasné neboli agenturní zaměstnávání, je flexibilní využití pracovní síly. Firmy takto řeší situace, kdy nemají jistotu, zda bude z dlouhodobého pohledu pro nové zaměstnance dostatek práce. Agenturní pracovníky může tak firma najímat či uvolňovat přesně dle aktuální situace a potřeby a zároveň je může využívat na různé formy pracovních úvazků.

Mezi typické situace, kdy firma využije dočasné přidělení zaměstnanců je potřeba více lidské síly, aby se zvládl určitý projekt, zakázka či nadbytek práce. Agentura práce pracovníky vyhledá a zaměstná, starost nula. Když vytíženost pracovníků poklesne, je po dohodě s agenturou ukončena jejich činnost. Jednoduché a ekonomické.

Pracovní silou agentura zpravidla disponuje, případně ji dokáže operativně zajistit. Klient neboli firma si tyto pracovníky „objedná“ a veškerá agenda s pracovním poměrem spojená, leží na agentuře.

Nabízí se otázka, zda není takové jednání nespravedlivé vůči zaměstnancům. Není. Výpovědní doba je stejná na obou stranách, srovnatelné pracovní podmínky jsou dodrženy. Dočasně přidělení zaměstnanci jsou chráněni Zákoníkem práce, a zároveň mnohým flexibilita vyhovuje lépe než klasický pracovní poměr.

Co se administrativy týče, komplet ji přebírá a vyřizuje agentura. Uzavírá pracovní smlouvu, dohodu o dočasném přidělení, realizuje mzdovou agendu. Úspora pro klienta je následně i v interních nákladech na administrativní práci v interním mzdovém a personálním oddělení.

Kromě výše uvedeného je agentura zodpovědná za správnost veškerých pracovněprávních formalit vůči kontrolním úřadům.

V době, kdy se firmy snaží ušetřit finanční prostředky se dočasné přidělení nabízí jako ideální řešení.

JUDr. Kristina Stiefelová, Managing Partner Axial Personnel Agency