Mladá fronta Dnes

DESET CHYB, KTERÉ VÁS ZBYTEČNĚ DISKVALIFIKUJÍ V PRÁCI

Publikované články

Komentáře poskytl Senior konzultant společnosti Axial Personnel Agency, s.r.o. Bedřich Schnabel

Dbejte na hygienu, nevynášejte informace a nebuďte vulgární - vyvarujte se chyb, které z vás v práci udělají outsidera.

Byl to vzdělaný muž, zábavný, uměl se slušně chovat. Lidem v kanceláři na něm vadila jedna jediná věc. Každé ráno, když si zul boty a zajel do pantoflí pod stolem, všichni ztuhli. "Začne se místností opět linout ten nepříjemný odér?" Diskutovali jsme o tom častokrát, někdy jsme si z něj dělali legraci, jindy debatovali vážně a řešili, kdo a jak mu to řekne. Náš kolega se pravdu nikdy nedozvěděl. Dostal dobrou nabídku a odešel do jiné firmy.

"Podle mého názoru je správné říci to člověku na rovinu," doporučuje psycholog Ivan Skalík. Rozhovoru mezi čtyřma očima by seměl chopit vedoucí oddělení.

"Pokud je ovšem ta dotyčná žena, bylo by vhodnější, kdyby jí to řekla spíše kolegyně.

Samozřejmě by debata měla být vedena v pozitivní náladě, ve které lidé kritiku lépe přijímají. To je dokázané," vysvětluje Ivan Skalík a dává konkrétní příklad, jak by taková řeč mohla vypadat: "Karle, jste velmi schopný zaměstnanec, práce, kterou odvádíte je perfektní. S kolegy vycházíte dobře. Je tu ale jeden problém, který vás může zbytečně handicapovat. Všiml jsem si, že se v práci zouváte. Věřte, že se mi to neříká lehce, ale měl byste používat nějaký sprej do bot či jiné přípravky, které zamezí nevhodnému pachu. Byla by škoda, kdyby taková maličkost měla kazit vaši reputaci."

Komunikační citlivost je v tomto případě důležitá. Říci: Karle, zapácháte! by bylo hrubé. Nedodržování osobní hygieny je jednou z chyb, které vás mohou diskvalifikovat v práci.

Porušování firemní kultury

Dnes je běžné, že některé firmy dodržují jednotný styl oblékaní. Není možné tato pravidla zvaná dress code ignorovat. Muži musí většinou zapomenout na krátké kalhoty a ženy na minisukně a hluboké výstřihy.

Intriky, pomluvy, lhaní

Nepomlouvejte na pracovišti - ani kolegy, ani vedení. Nikdy nevíte, kdo vaše slova použije proti vám. Pamatujte, že loajalita je jedním ze základních morálních předpokladů. Zároveň nejsou vhodné intriky ve stylu "vychválím sebe, druhého shodím". Ty se vám mohou také škaredě vymstít.

Flirtování a sexuální obtěžování

"Dobré vztahy na pracovišti jsou důležité, protože v práci trávíme nejvíce času. Proto je nutné se vyhnout otevřenému flirtování. Často je těžké najít hranici mezi nevinným flirtem a sexuálním obtěžováním, každá strana může na tento problém nahlížet jinak," říká Bedřich Schnabel z personální společnosti Axial. Podle něho jsou to právě vztahy mezi kolegy, které nadělají často spoustu problémů. Případné potyčky pak mohou narušit fungování celého týmu.

Nezdravá soutěživost

Nic se nemá přehánět, to platí i v práci. Někdy se vedení firem snaží přehnaně motivovat své zaměstnance k vyšším výkonům. Ti se pak chtějí zalíbit šéfovi za každou cenu, hází kolegům klacky pod nohy, čímž opět narušují vztahy na pracovišti.

Vynášení informací a zneužívání pomůcek

Fatální chyba, která vás může stát i místo. Vynášení interních informací může firmu poškodit. "Proto zákoník práce definuje důvody, jež mohou vést k propuštění zaměstnance," upozorňuje Tomáš Jiskra, manažer personální společnosti Reutax. "Dalším případem může být využívání firemních výhod -služebního vozu či notebooku - kjiným než pracovním účelům." 6. Obtěžování soukromými záležitostmi Žádnému zaměstnavateli se nebude líbit, pokud budete často vyřizovat své soukromé záležitosti v pracovní době. Pozor si dejte i na surfování na internetu. "Prohlížení internetu či posílání privátních e-mailů může být vnímáno stejně negativně jako třeba pozdní příchody do zaměstnání," říká personalista Tomáš Jiskra. Naprosto nevhodné je také pracovat v zaměstnání na něčem, co děláte pro jinou firmu.

Drobné krádeže

Kancelářské potřeby nebo pracovní pomůcky si v žádném případě neodnášejte domů. "O krádežích osobních věcí kolegům snad ani není nutné mluvit. Každý ví, že to už hraničí s trestným činem," říká personalista Bedřich Schnabel.

Přílišná hlučnost

Lidé si často ani neuvědomují, že jsou hluční a že například svými rozhovory či telefonáty ruší ostatní kolegy. Je dobré takového pracovníka upozornit a on by si měl výtku zapamatovat.

Vulgarita, ztráta sebeovládání

Každá společnost chce působit jako kompaktní celek, jehož reprezentuje každý zaměstnanec firmy. Pokud se nevyvarujete používání vulgárních výrazů a nebudete zvládat své emoce, musíte počítat s tím, že nevytváříte takový obraz společnosti, jaký by si váš zaměstnavatel představoval. "Urážení kolegů, klientů, případně nadřízeného nevratně naruší soudržnost pracovního týmu. Je jasné, že takový zaměstnanec bude propuštěn, firma tak předejde ohrožení své pověsti ve společnosti," vysvětluje Tomáš Jiskra.

Samotářství

Každý zaměstnanec je součástí pracovního týmu, a pokud se mu bude vyhýbat, omezí se tok informací mezi ním a ostatními zaměstnanci. Výsledky týmové práce jsou pak horší, než když spolu všichni kolegové dobře vycházejí.