WHISTLEBLOWING

Novinky Axial

V souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je pro přijímaní oznámení určena příslušná osoba Marek Strieborný.

Oznámení je možno podat:

  • osobně na adrese Axial Personnel Agency, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1
  • telefonicky na tel.: +420 234 715 000
  • elektronicky na e-mail whistleblowing@axial.cz
  • v listinné podobě k rukám příslušné osoby na adresu Axial Personnel Agency, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1
  • prostřednictvím elektronického systému Ministerstva spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Vylučujeme příjem oznámení od osob, které pro povinný subjekt Axial Personnel Agency, s.r.o., nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.