VÍTE, ŽE...

Poradna

Víte, že

  • mladiství zaměstnanci do 18 let věku smějí od novely zákoníku práce pracovat maximálně 8 hodin denně a 40 hodin týdně? Tuto změnu přinesla novela Zákoníku práce od roku 2008 (dosud směli tito zaměstnanci pracovat pouze 6 hodin denně a 30 hodin týdně).
  • právní úkon, kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv, je neplatný? Podrobnosti najdete v § 19 Zákoníku práce.
  • pracovní smlouva musí obsahovat předepsané náležitosti? Jsou jimi: druh práce, který má zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu do práce. O ostatních podmínkách může zaměstnavatel pracovníka pouze písemně informovat, a to do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru - jsou jimi bližší označení místa druhu a místa výkonu práce, údaj o délce dovolené, údaj o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování včetně termínu a způsobu výplaty a údaj o případných kolektivních smlouvách.
  • hodně zaměstnanců chybuje ve způsobu rozvázání pracovního poměru? Zaměstnanec může pracovní poměr zpravidla ukončit dohodou (Dohoda o rozvázání pracovního poměru) nebo výpovědí (Výpověď z pracovního poměru). Většina zaměstnanců obě tyto varianty spojuje a podává „Výpověď dohodou“, což je nesprávně.
  • za práci v pracovním poměru se poskytuje mzda (v podnikatelské sféře) nebo plat (v rozpočtové sféře), kdežto v mimopracovním poměru se jedná o odměnu z dohody? Ustanovení mzdových a platových předpisů se na odměny z dohod nevztahují, stejně tak ustanovení o různých příplatcích, např. za práci přesčas, v sobotu nebo neděli, za práci ve svátek.