TYPICKÉ OTÁZKY U POHOVORU

Poradna

TYPICKÉ OTÁZKY PŘI VEDENÍ POHOVORU S UCHAZEČEM O PRÁCI

 Všeobecné - seznamovací:

 • Řekněte mi něco o sobě.
 • Stručně popište svou dosavadní kariéru.
 • Jakou konkrétní práci jste dělal/a v minulém zaměstnání? Co přesně jste měl/a na starost?
 • Popište váš běžný pracovní den v předchozím zaměstnání.
 • Co se Vám v posledním zaměstnání líbilo a co ne ?
 • Čeho jste ve svém posledním zaměstnání dosáhl/a?
 • Proč jste odešel/a z předchozího zaměstnání?
 • Co z toho, čím jste se až dosud zabýval/a, vás uspokojovalo?
 • Došlo ve vaší dosavadní kariéře k nějakým zásadním zvratům? Můžete je popsat?

   Osobnostní předpoklady : 

  • Jak byste popsali Vaši osobnost?
  • Jaké jsou Vaše slabé a silné stránky? Uveďte příklady
  • Dáváte přednost práci s lidmi, čísly nebo slovy?
  • Jste typ sólisty, nebo týmového hráče? Jak se to projevuje?
  • S jakými lidmi byste nemohl/a spolupracovat?
  • Kdybyste si mohl/a vybrat, jaký typ práce byste rád/a dělal/a?
  • Popište ideálního nadřízeného?
  • Jak byste ohodnotil/a Vašeho posledního nadřízeného? Čím vás nejvíce motivoval a čím demotivoval?
  • Co vám v práci udělá největší radost?

   Ambice a kariéra: 

  • Co Vás motivuje? V jaké oblasti jste se rozvinul/a v poslední době?
  • Jaké jsou Vaše dlouhodobé pracovní cíle? Co byste rád/a dělal/a za 5 let?
  • Co očekáváte od firmy jakožto zaměstnanec?
  • Co děláte ve volném čase?
  • Co chcete dokázat mimo profesní sféru?
  • Co považujete za ideální pracovní podmínky?

   Zájem o další vzdělávání a profesní rozvoj: 

  • Co ovlivnilo vaši volbu studia?
  • Co z toho, co jste se naučil/a ve škole je pro Vás nejpřínosnější?
  • Vzděláváte se dál? Jak?
  • Jaké podmínky pro rozvoj a vzdělání očekáváte u svého zaměstnavatele?
  • Dáváte přednost vzdělávání v pracovní době, nebo v osobním volnu?

   Zájem o firmu, o pracovní pozici: 

  • Co víte o naší společnosti?
  • Víte, jakým činnostem se věnujeme, jaké máme produkty/služby?
  • Jaký je váš názor na obor, ve kterém podnikáme?
  • Proč chcete pracovat zrovna u nás?
  • Čím můžete přispět k úspěchu naší společnosti?
  • Jak jste se dozvěděl/a o tomto volném místě?
  • Myslíte si, že toto místo odpovídá vašim představám, pokud jde o vaši kariéru? Proč?
  • Co z vašeho posledního zaměstnání souvisí s prací, o kterou se nyní ucházíte?
  • Proč bychom si měli zvolit Vás?
  • Proč si myslíte, že se Vám bude líbit u nás pracovat?
  • Jaké schopnosti jsou podle vás nejdůležitější pro úspěšné zvládnutí této práce?
  • Jaký plat si představujete? Jaké benefity očekáváte?
  • Jste ochoten/a pracovat přesčas, cestovat?
  • Kdy nejdříve můžete nastoupit?

   Závěrečné: 

  • Můžete mi poskytnout reference od vašich předchozích zaměstnavatelů?
  • O jaké jiné nabídky práce se zajímáte? Co budete dělat, pokud nezískáte tuto práci?
  • Máte nějakou otázku?