PLATOVÉ TABULKY - ROZDÍLY 2020 A 2021

Poradna

Platové tabulky: Kdo si v roce 2021 přilepšil?

Platové tabulky státních zaměstnanců jasně určují, jaký je v základu výdělek na konkrétním místě. Od 1. ledna 2021 schválila vláda navýšení lékařským a nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Rovněž se zvýšily platy u pracovníků v sociálních službách a pedagogů v regionálním školství. Hrubý příjem těchto pozic se zvedl o 4–10 %.

Co jsou tabulkové platy

Platové tabulky jsou platné pro zaměstnance ve veřejných službách a správě. Výše platového tarifu záleží na odpovědnosti a také na náročnosti práce. V tabulkách se nachází 12 platových stupňů a 16 platových tříd. Platová třída se určuje podle kvalifikačního předpokladu (požadované vzdělání). Platový stupeň se odvíjí podle započitatelné praxe, která se dokládá.

Základem platových tarifů je tedy pevná měsíční částka dle konkrétního stupně a třídy. Jejich právní úprava je obsažena v § 5 a dále v přílohách nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 Změny v roce 2021

V platových tabulkách z roku 2020 se u některých oborů navýšily částky. Zdravotníci a pracovníci v sociálních službách si přilepšili o 10 %. Pedagogům se přidala navíc 4 %. Základní platová tabulka zůstává od minulého roku stejná. U bezpečnostních složek také nedošlo ke změně.

Vláda se snaží postupně navyšovat platy všem. Například v roce 2017 vzrostly všechny tabulkové platy o 10–15 %.

Základní platová tabulka (tabulka číslo 1)

Základní platová tabulka s nejnižšími platy prošla změnou v závěru roku 2019. Na nejnižší pozici měla částku 9 200 Kč. Od začátku roku 2020 je zrušena a převedena do tabulky číslo dvě, která je teď tabulkou číslo jedna. Veškeré manuální profese, nezdravotnický personál ze zdravotnických zařízení, umělci a nepedagogičtí pracovníci se tak přesunuli do platové tabulky úředníků a odborníků.

V platové třídě jedna a v prvním platovém stupni zde naleznete sumu 11 030 Kč. Stejně jako v roce 2020.

Tabulkové platy zdravotníků (tabulka číslo 2)

Do této kategorie spadají zdravotní sestry, záchranáři, farmaceuté apod. Řadí se sem i zaměstnanci v sociálních službách. Tabulkové platy sester, zdravotníků a sociálních pracovníků se oproti roku 2020 zvětšily o 10 %. Nejnižší příjem v této skupině je teď 14 770 Kč.

Platové tabulky lékařů a zubařů (tabulka číslo 3)

Lékařům a zubařům se platy v roce 2021 zvýšily také o 10 %. Nejnižší plat v platovém stupni jedna a platové třídě jedenáct je nyní 36 770 Kč.

Platové tabulky pedagogů (tabulka číslo 4)

Platové tabulky učitelů z roku 2019 se v roce 2020 navýšily o 8 %. V roce 2021 si učitelé polepšili o další 4 %. Nejnižší základní plat učitelů bez praxe je v současnosti 15 230 Kč.

Tabulka číslo 4 platí pro:

  • Učitele mateřských škol
  • Vychovatele
  • Lektory
  • Instruktory
  • Speciální pedagogy
  • Asistenty pedagogů

Platové tabulky bezpečnostních složek (speciální výměry)

Platové tabulky policie přísluší do speciálních výměrů. Patří sem také hasiči, celníci, vojáci nebo úředníci ve služebním poměru. Úroveň jejich hrubého příjmu závisí na délce služby, hodnosti a vzdělání. V základním tarifu je nejnižší plat 19 210 Kč. Od loňska se nezměnil.

Plat podle tabulek je základní část. Navrh se získávají osobní příplatky za dobré pracovní výsledky, příplatky za vedení, odměny za vykonání mimořádných pracovních úkolů apod. Čím vyšší vzdělání a delší praxi máte, tím si vyděláte více.