MOTIVACE - JAK EFEKTIVNĚ MOTIVOVAT ZAMĚSTNANCE

Poradna

Jak efektivně motivovat zaměstnance

Jak motivovat zaměstnance je otázka, která napadá každého nadřízeného nebo majitele firmy. Motivace stupňuje nadšení a chuť vykonávat práci. Také vede k menší chybovosti, rychlejšímu plnění úkolů, samostatnosti a celkové spokojenosti na všech stranách. Správně zvolené způsoby motivace jednotlivých zaměstnanců i motivace celého týmu jsou zásadní pro zvýšení produktivity podniku.

Základní typy individuální pracovní motivace

Úlohou vedoucího pracovníka je poznat své podřízené. Odhaluje jednotlivé potřeby a požadavky. Na jejich základě pak volí náležitou motivaci a stimulaci zaměstnanců. Jaké jsou nejčastější potřeby lidí? 

 • Finanční či materiální potřeby. Lidi s touto motivací základní motivací lze snadno odhalit. Práci berou jen jako příležitost vydělat si peníze. Velmi se zajímají o různé finanční benefity. Prémie a bonusy jsou dobrým motivátorem. 
 • Zajímavá práce. Vykonávání svěřených úkolů člověka baví. Šíří kolem sebe atmosféru spokojenosti. Potěšením jsou zajímavé úkoly, při jejichž realizaci uplatňuje svoje znalosti a dovednosti. 
 • Zaměření na výkon. Sem se řadí kdokoli s potřebou dosažení úspěchu. Rád řeší složitější věci. Potřebuje zvyšovat své sebevědomí. 
 • Potřeba společenské či odborné prestiže. Touha po profesním a společenském uznání, poctě. Přání být vidět. Veřejné ocenění je tou správnou motivací. Kritiku je dobré v těchto případech sdělovat mezi čtyřma očima. 
 • Motivace vycházející ze společenského významu práce. Lidé z této skupiny cítí potřebu dělat práci, která má význam pro společnost. V tom vidí ten pravý smysl a pokud je tato touha naplněna, dokážou pracovat na plný výkon. 
 • Potřeba moci. Znakem jsou pevné názory a jejich prosazování. Patří sem také potřeba kontroly a rozhodování. Náležitou motivací jsou přesně určené kariérní možnosti. 
 • Potřeba sounáležitosti. Touha být oblíben a se všemi zadobře. Motivací je spolupráce s ostatními, přátelská atmosféra a potvrzení důležitosti pro tým a celou firmu. Pro tento typ lidí není příliš vhodná veřejná pochvala. Tu je lepší sdělit v soukromí, neradi vyčnívají z kolektivu. 

Jaké rozlišujeme druhy motivace zaměstnanců

Motivace zaměstnanců má jednoduchou definici. Jde o proces, který směřuje k lepším výkonům a vyšší spokojenosti. V každé lidské psychice najdeme motivy, které vedou k určitému chování. Mnohdy jsou i nevědomé. Je tedy důležité s lidmi nejen mluvit, ale také pozorovat neverbální projevy a dobře tak odhadnout individuální potřeby.

Podívejme se na jednotlivé formy motivace zaměstnanců. Dělí se na vnitřní a vnější, hmotné a nehmotné a také na pozitivní a negativní. 

Vnitřní motivace zaměstnanců

Souvisí přímo s vykonávanou prací. Jsou to potřeby, které si lidé uspokojují plněním přidělených úkolů. Vnitřně motivovaní zaměstnanci jsou vyrovnaní a loajální firmě. Jejich potenciál je plně využit, což je ideální stav jak pro ně, tak pro firmu. 

Mezi nástroje vnitřní motivace patří:

 • Samostatnost – věnujte lidem důvěru.
 • Dosahování nových schopností – pověřujte činnostmi, které jsou výzvou a podporují v dalším rozvoji.
 • Viditelné výsledky – mluvte s lidmi o důvodech, proč je jejich práce důležitá. Co a komu přináší. Posilujete tím význam jejich pozice.
 • Zadávejte srozumitelné úkoly – pokaždé je přesně specifikujte. Svého podřízeného také poproste o jeho pohled na věc. Zajímejte se, zda ho nenapadají k zadání připomínky či návrhy.
 • Spravedlivý systém hodnocení – jasně stanovte, kdy a za co je možné získat odměnu. Každý má šanci si přilepšit.
 • Poskytujte zpětnou vazbu – pro lidi je podstatné vědět, že práci odvádí dobře. Tato ubezpečení rozpouští případné nejistoty. Obzvláště u nových zaměstnanců.
 • Zodpovědnost – dopřejte každému možnost rozhodovat. Ptejte se všech na jejich nápady a zajímejte se, jak by řešili všelijaké situace. Upevňujete tak pocit osobní důležitosti. Reakce v žádném případě nekritizujte. 

Lidé jsou v komunikaci více otevření mimo pracovní prostředí. Zajděte s nimi občas na oběd nebo podnikněte jinou akci. Upřímný zájem o druhé vždy probouzí v lidech příjemné pocity. 

Vnější motivace

Vše, co je možné získat odměnou za provedení práce. Každou osobnost podněcuje k vyšším výkonům něco jiného. Do této kategorie se například řadí: 

 • Peněžní odměna.
 • Vidina povýšení.
 • Pravděpodobnost zvýšení platu v budoucnu.
 • Uznání.
 • Prestiž. 

Motivace hmotné

V této skupině jsou dominantou peníze. Ty se využívají k uspokojování nejrůznějších potřeb, a proto jsou základem. Bohužel na vyšší finanční ocenění se rychle zvyká a nedávné navýšení platu tak brzy přestává být motivační. Je to tedy metoda motivace zaměstnanců dočasná. Přísluší sem: 

 • Navýšení platu.
 • Příplatky a bonusy.
 • Placená dovolená.
 • Placená nemocenská.
 • Příplatek na penzijní a stavební spoření.
 • Další benefity. 

Nehmotné motivace

Do nefinanční motivace zaměstnanců spadají vnitřní i vnější faktory. Naplňují se potřeby, které nelze uspokojit pomocí peněz. Najdete zde: 

 • Ocenění a vyznamenání.
 • Získávání nových zkušeností.
 • Školení.
 • Využívání dosavadních znalostí.
 • Samostatná práce.
 • Práce v týmu.
 • Získání vyššího postavení.
 • Dárky a dopisy s poděkováním.
 • Gratulace k různým významným událostem.
 • Slevy a poukázky.
 • Firemní akce. 

Pozitivní motivace

Pozitivní motivace může být vnější a také vnitřní. Jestliže se jedná o vnitřní, zaměstnanec svou roli plní, protože sám chce. To je nejlepší možná situace. Dlouhodobě je spokojený a nemá předpoklady k syndromu vyhoření. Při vnější je nabízena odměna. Zde záleží, jak se vám podaří vybrat vhodnou variantu s ohledem na konkrétní osobnost člověka. Pokud například nabídnete placenou dovolenou člověku, který nejraději tráví svůj volný čas na chalupě, motivace je sice pozitivní, ale slabá. 

Negativní motivace

Tento druh motivace způsobuje nespokojenost zaměstnanců. Zvyšuje fluktuaci, a to není dobrou vizitkou firmy. Pracovníci jsou demotivovaní, úkoly realizují s nechutí a často tuto náladu přenáší i na zbytek skupiny. Nachází se zde:

 • Nadměrné požadavky.
 • Nespravedlivé ohodnocení a trestání.
 • Neplnění slibů a nekorektní jednání.
 • Špatný nebo žádný vztah s nadřízeným.
 • Zhoršené vztahy na pracovišti.
 • Nízká mzda.
 • Nejasné vyhlídky do budoucnosti.
 • Nedostatečná a rozporuplná komunikace ze strany nadřízeného. 

Čím více jsou motivátory šity na míru, tím vyšší je jejich úspěšnost. Pro celý kolektiv zajistěte zajímavou akci a nebojte se přijít i s něčím neobvyklým. Pár příkladů netradiční motivace zaměstnanců:

 • Wellness víkend.
 • Karaoke party.
 • Jízdy na motokárách.
 • Adrenalinové sporty.
 • Ochutnávky jídla, degustace.
 • Různé kurzy – tance, vaření, malování.
 • Masér v kanceláři.
 • Kosmetické služby nebo kadeřník.
 • Zákusky nebo ovoce v kanceláři.
 • Firemní grilování.

Nepodceňujte oblast motivace a srozumitelně ve firmě nastavte motivační programy pro zaměstnance. Ujistěte se, že všichni pracovníci jsou se svými možnostmi seznámeni a rozumí jim. Přistupujte k lidem individuálně a spravedlivě s ohledem na celý tým.