Publikované články: Studenti a nabídka práce

Verze pro tisk

Autor: JUDr. Renáta Šťastná, Ph.D.
jednatelka AXIAL PERSONNEL AGENCY, s.r.o.

Mladá fronta Dnes - říjen 2007

Studenti a nabídka práce

Je práce pro studenty dostatek?
Předně je třeba odlišit středoškolské a vysokoškolské studenty, a dále velká města a ostatní lokality. Vycházím-li z míst, kde jsou v České republice vysoké školy, tedy např. Praha, Brno, Plzeň, Olomouc a další, tam je nabídek práce hodně a poptávka po pracovních silách stoupá. Dnes mají studenti výběr mnohem širší než kupříkladu před pěti deseti lety, hlavně ale si mohou vybírat z částečných úvazků, které byly dříve vzácné.

Jaká práce je k mání pro studenty?
Stejná jako pro všechny ostatní, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí pracovat na stálo. Tedy různé administrativní výpomoci, práce operátora, aktivní i pasivní telemarketing, práce obchodních zástupců a samozřejmě široká škála manuálních brigád.
 
Preferují dnes studenti spíše kvalifikovanou práci nebo berou i tu manuální?
Většina studentů preferuje administrativní práci, jsou ale docela přesyceni nabídkami na call centrum (telemarketing). Nejraději hledají práci v oboru blízkém studiu, nicméně to se ne vždy podaří s ohledem na časové možnosti. Žádané jsou různé flexibilní práce jako např. zapisování dat, které mohou vykonávat podle vlastního rozvrhu. Manuální práce jsou u studentů dost neoblíbené. Takové nabídky přijímají spíše přes léto, když si nezajistí nic zajímavějšího.
 
Kolik hodin týdně (na jaké úvazky) studenti pracují?
Studenti vysokých škol jsou obvykle schopni přijmout práci cca 2-3x týdně 4 hodiny, středoškoláci pracují prakticky jen o prázdninách a víkendech.
 
Neodráží se fakt, že se musí věnovat i škole, na kvalitě odvedené práce?
Tak to opravdu ne. Studenti jsou velmi žádáni, hlavně do obchodních firem a málokdy jsou stížnosti. Naopak většinou by je firma ráda zaměstnala více, ale oni nemohou. Práci odvádějí kvalitně. Snad jen v manuální oblasti bych si rýpla, že do „dřiny“ se neženou a rádi se tzv. ulejou. V kanceláři je to rozhodně baví víc.
 
Je na studenty spolehnutí?
Ano, pokud například nemohou přijít do práce, většinou se omluví, někdy dokonce volají rodiče.
 
Kolik peněz studenti za jakou práci dostávají?
Dříve se hodinová mzda pohybovala okolo 50,-Kč/hod., dnes je to minimálně 65,-Kč/hod. Nejčastěji se nabídky pohybují v rozpětí 75-85,-Kč/hod.
 
Je nějak zákonem omezeno, jak mají studenti pracovat?
Studenti nejsou v oblasti pracovního práva zvýhodněni, limitována je jen práce mladistvých a i to se, doufejme, změní. Aktuální stav, kdy studenti středních škol (nezletilí) nemohou pracovat týden v kuse, ale jen 30 hodin týdně, je pro ně nevýhodný. Pracují totiž jen nárazově, většinou o prázdninách. Nabídek na plnou pracovní dobu, ač na dobu týdne či dvou, je nepoměrně více než na zkrácený úvazek.
 
Na základě čeho pracují? Jak jsou studentské výdělky daněny?
Prostřednictvím agentury práce jedině na základě dohody o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvy. Ze mzdy se v tomto případě odvede nejen daň z příjmu, ale i sociální a zdravotní pojištění. Je výhodné doložit potvrzení o studiu, studenti mají nárok na slevu na dani.
Pokud si práci zajistí sami, využívají často institutu dohody o provedení práce, protože je jednodušší i výhodnější; sociální a zdravotní pojištění totiž u dohody o provedení práce odvádět nemusí. Pro jednoho zaměstnavatele však mohou pracovat maximálně 150 hod ročně. Živnostenské listy studenti obvykle nemají.
Práce přes agenturu je pro studenty praktická zejména v tom, že nemusejí ztrácet čas hledáním práce a poznají řadu různých pozic i pracovišť. Z nich si pak v budoucnu mohou vybírat.