Publikované články: Pravidla přijímacího pohovoru

Verze pro tisk

Autor: JUDr. Kristina Stiefelová
Managing Partner společnosti Axial Personnel Agency, s.r.o.

Hospodářské noviny - červen 2008

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO POHOVORU

1) Jaké otázky může zaměstnavatel budoucímu zaměstnanci klást a jaké ne. Jestli je tedy něco, na co nemá zaměstnavatel právo se ptát.

Nepřípustné jsou dotazy, které by směřovaly k diskriminaci zaměstnance. Mezi základní zásady Zákoníku práce patří, že zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců i osob o zaměstnání se ucházejících. Proto může zaměstnavatel při pohovoru klást takové otázky, které bezprostředně souvisí s pracovním místem, na které se zájemce o práci hlásí. Nepřípustné jsou osobní dotazy, které s daným pracovním místem nesouvisí. Například dotaz na tak citlivou věc, jako je těhotenství můžete vznést, pokud se hlásí žena do prostředí, které by pro takovou osobu nebylo vhodné, ale nikoli, pokud se hlásí na pozici, kterou lze vykonávat i v jiném stavu. Totéž platí o věku, rodinném stavu a podobně.

2) Zda se setkáváte s nějakou častou formou porušování pravidel ze strany zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé jsou daleko opatrnější než před pár lety, dnes si málokdo dovolí porušit zákaz diskriminace při zadání inzerce či při pohovoru otevřeně. Skrytá diskriminace je ale bohužel stále patrná. Jsou případy, kdy s nějakým typem zaměstnance udělal zaměstnavatel špatnou zkušenost a pak se dá jeho postoj pochopit, jindy je naopak zcela nepřijatelný. Nejpalčivější je určitě otázka věku zaměstnance, případně počtu dětí u žen.

3) Jak se to u nás v praxi řeší. Zda existuje nějaká možnost, jak se bránit diskriminaci oproti ostatním uchazečům z důvodu informací, které zaměstnavatel požaduje a nemají nic společného s výkonem dané práce (např. děti). Nebo jestli uchazeči nezbývá nic jiného než se s tím smířit.

Bránit se lze u příslušného Úřadu práce, zaměstnavatel by mohl při prokázání diskriminace dostat pokutu, ale osobně si nemyslím, že by taková stížnost vedla ke spokojenému nástupu do zaměstnání. Kultura firem se však v tomto ohledu opravdu zlepšuje.

4) Popisuje nějaký zákon tuto problematiku? (tedy jak má podle pravidel vypadat přijímací pohovor)

Zákon pouze upravuje, jaké dotazy jsou nepřípustné. Struktura pohovoru má nepsaná pravidla a každý personalista ví, jakým způsobem má být pohovor veden. Užitečné rady, jak vést pohovor, lze rovněž najít na internetu. Pokud bych měla stručně shrnout několik základních pravidel, tak: - představit společnost a danou pozici - zjistit od kandidáta jeho předpoklady pro výkon dané pozice / vzdělání, praxe, motivace/ - poskytnout informaci o dalším postupu výběrového řízení

Příklady vhodných dotazů jsou např. v poradně na stránkách www.axial.cz