Publikované články: Máte šanci na místo?

Verze pro tisk

Komentáře poskytla JUDr. Renáta Šťastná, Ph.D.
Managing Partner společnosti AXIAL PERSONNEL AGENCY,s.r.o.

Mladá fronta Dnes - září 2010

Máte šanci na místo?

Podívejte se, jaký stupeň vzdělání a jaké profese se uplatňují na trhu práce.
Kdy se o vás firmy poperou a kdy budete hledat práci složitě a obcházet společnosti nebo personální agentury?

Středoškolák

Největší šanci bude mít absolvent technického oboru. Například strojní nebo stavební průmyslovky či učiliště. Stále je totiž nedostatek středních technických kádrů. Nouzi o uplatnění nebudou mít ani zdravotní sestry, nebo například absolventi specializovaných zdravotnických oborů, například zubní laboranti či fyzioterapeuti.
Další plus pro uchazeče se středním technickým vzděláním je dobrá znalost němčiny nebo angličtiny. Ten práci sežene určitě.
V nejhorší pozici jsou absolventi gymnázií bez jakékoliv specializace.

Renáta Šťastná, personální agentura Axial:
"V nejtěžším postavení zůstávají absolventi gymnázií, zvláště jsou-li bez jakékoli praxe. Pracovní zkušenost při škole, byť jen občasná, třeba o víkendech, přidává uchazeči šanci při hledání prvních zaměstnání. Setkávám se také s tím, že vystudovaní SŠ absolventi směřují mimo obor. Pak se dostávají do rizikové skupiny absolventů bez odbornosti. Například zdravotní sestra má ve svém oboru řadu nabídek, ve výběrovém řízení do administrativy však její odbornost bude spíš překážkou. Naopak zaučení SŠ s odbornou maturitou je kratší, protože už vlastně ze studia praxi mají."

Jitka Němcová, Vysoká škola zdravotnická:
"Absolventky středních zdravotnických škol se uplatňují bez problémů, i když podle směrnic EU by zdravotnické profese měly být vyučovány pouze na vyšších a vysokých školách. Naše praxe je ale zatím jiná a sestřiček málo."

Bakalář

Stupeň vzdělání, který na většinu administrativních pozic pro střední management stačí, a to jsou i místa, kde se bakaláři hlavně uplatňují.
Některé zdravotnické profese připravují speciální bakalářské obory. Třeba samostatnou porodní asistentkou se můžete stát pouze po studiu bakalářského oboru.
Problém budou mít v technických oborech. Tam mají raději středoškoláka a na odbornější práce inženýra.
V zemi obdivovatelů titulů, tento 'polotitul' mnohým nestačí a často pokračují v magisterském studiu. Jako magistři uspějí lépe.
Potvrzují to i statistiky úřadů práce a personálních agentur.

Michal Karpíšek, Sdružení profesního terciárního vzdělávání:
"Mnoho vysokých škol, hlavně soukromých, nabízí absolventům vyšších odborných škol zkrácené studium bakalářských oborů. To znamená, že jim část studia uznají a na bakalářský titul dosáhnou za další rok či dva studia."

Renáta Šťastná, personální agentura Axial:
"Bakalář dostane větší šanci než středoškolák nebo absolvent vyšší odborné školy. Bere se to prostě jako vysokoškolský titul a ten většinou vyhrává, ale bakaláře zase předběhne magistr. Titul magistra, inženýra, bakaláře je pro řadu pozic výhodou, ne-li podmínkou. Většina vysokých škol navíc vyžaduje povinnou praxi v oboru při studiu, takže takový absolvent není na trhu práce úplným nováčkem. A to je pro firmy často důležitější než to, zda je magistr nebo bakalář."

Absolvent vyšší odborné školy

Diplom z vyšší odborné školy znají a více ocení zahraniční firmy, zvláště německé, tam je totiž tento typ vzdělání běžný a žádaný.
Podle mnoha zaměstnavatelů, převážně s technickým a ekonomickým zaměřením mají absolventi vyšších odborných škol dobrou praktickou průpravu a často předčí i absolventy teoretičtějších bakalářských oborů.
K profesím, se kterými se snadno v praxi uplatníte a které se dají studovat právě jenom na vyšších odborných školách, patří některé specifické zdravotnické obory.
Například všeobecná sestra, zubní laborant, farmaceutický asistent nebo ortopedicko-protetický technik.

Michal Karpíšek, Sdružení profesního terciárního vzdělávání:
"Absolventi vošek mají lepší uplatnění než absolventi středních odborných škol. Vyšší odborné školy nabízejí přes 170 oborů studia v denním i dálkovém studiu a ročně je opouští zhruba šest až sedm tisíc absolventů, z nichž zůstává bez práce maximálně sedm procent."

Renáta Šťastná, personální agentura Axial:
"Absolventi se při standardní délce studia tři roky zorientují v oboru, který si sami vybrali. Školy leckdy spolupracují s firmami, kde lze získat praxi. Pro některé pozice, například, ve zdravotnictví či gastronomii, je VOŠ dokonce podmínkou."

Magistr nebo inženýr

S vysokou školou máte nejvyšší šanci na dobrou práci. To potvrzují všechny průzkumy trhu práce. I tady jsou na tom o mnoho lépe technici, chemici, strojaři, stavaři, elektrotechnici.
Problém najít práci nemají učitelé nebo zubaři.
I magistři mohou mít komplikace při hledání práce. Například hudební teoretik a kunsthistorik není v této době vysoce žádané zaměření.
Absolventi humanitních směrů hledají často práci delší dobu, ani půl roku pročítání inzerátů, rozesílání životopisů a obcházení pohovorů není výjimkou.

Renáta Šťastná, personální agentura Axial:
"Problém může nastat u absolventů humanitních směrů, pokud mění obor. Například absolventi pedagogiky, kteří učit nechtějí a snaží se získat manažerské pozice. Ty pak rozhodně přeskočí ekonomové. Ale hlavně je třeba si uvědomit, že název školy na závěrečném vysvědčení není určující. Stejná škola neprodukuje stejné absolventy. To hlavní je v člověku samotném, jeho přístupu, aktivitě a snaze si práci najít."

Pavel Šimák, ČEZ
"U nás nejsnáze nacházejí uplatnění absolventi technických oborů se zaměřením na elektro, strojírenství, mechatroniku či jaderné inženýrství se středoškolskou i vysokoškolskou kvalifikací. Jsme technicky zaměřená firma a u převážné většiny pracovních pozic máme předepsáno tomu odpovídající vzdělání."