Publikované články: Jak si říci o zvýšení mzdy

Verze pro tisk
Autor: JUDr. Kristina Stiefelová
jednatelka AXIAL PERSONNEL AGENCY,s.r.o.

Lidové noviny - listopad 2007

Jak si říci o zvýšení mzdy

Chcete vyšší mzdu? Pokud máte pocit, že vás zaměstnavatel finančně dostatečně neoceňuje s ohledem na vaše představy a pracovní výkony, začněte nejprve u sebe a položte si dvě základní otázky. Prvně byste měli zhodnotit vlastní cenu na trhu práce, tedy do jaké míry by pro vás bylo obtížné, popřípadě jednoduché najít uplatnění u jiného zaměstnavatele, který by vaší platové představě vyhověl lépe. Jste-li přesvědčeni, že byste na výše finančně ohodnocené zaměstnání nemuseli dlouho čekat, zodpovězte si otázku druhou, a to do jaké míry jste vy osobně pro zaměstnavatele nahraditelný, popřípadě postradatelný. I trh pracovních příležitostí je založen na srovnávání poptávky s nabídkou a každý má svou „cenu“. Vaší nahraditelnosti si je zaměstnavatel bezpochyby dobře vědom a úměrně tomu bude vyhodnocovat vaši mzdu. Vaše „cena“ pro zaměstnavatele spočívá však nejen ve vašich kvalifikačních předpokladech a kvalitách, ale zejména ve vaší znalosti firmy, pro kterou pracujete. Každý zaměstnavatel buduje stabilní pracovní tým a usiluje o minimální fluktuaci pracovníků, takže body pro vás. Zaměstnavatel vás zná, ví jaký pracovní výkon zvládáte, ví co od vás může čekat, zná vaše klady i zápory a nerad zbytečně mění zaměstnance.

Pokud jste si dle výše uvedeného vyhodnotili, že si vyšší plat skutečně zasloužíte, můžete učinit první krok, aby se tomu tak stalo a požádejte nadřízeného o rozhovor.
Pro požádání o rozhovor je podstatným kriteriem vašeho úspěchu správné načasování, které byste rozhodně neměli podcenit. Vaše žádost o zvýšení platu by měla přicházet nejlépe v době, kdy jste dosáhli nějakého viditelného úspěchu v práci, nebo v době, kdy jsou vaše pracovní výkony dlouhodobě dobré. Svou žádost o zvýšení platu si budete muset sami dobře obhájit, takže na schůzku s nadřízeným přijďte dobře připraveni a měli byste mít pohromadě všechny argumenty, proč si vyšší plat zasloužíte. Rozmyslete si seznam vašich úspěchů, dobrých počinů a rozhodnutí. Zamyslete se nad tím, čím vším jste pro zaměstnavatele užitečný. Odůvodněte předem sami sobě, proč by Vám měl zaměstnavatel mzdu zvyšovat. Předem si také připravte také odpovědi na případné námitky a výhrady k vaší práci, na které budete zřejmě při rozhovoru se zaměstnavatelem, popř. nadřízeným upozorněn. Jako je vaší motivací vyšší mzda, jeho zájmem je co nejnižší náklad na a tyto zájmy jsou natolik v rozporu, že bude vaším úkolem vaše cíle obhájit. Rozhovor veďte dostatečně takticky a chytře, abyste zaměstnavatele přesvědčili, že vaše práce se zaměstnavateli ekonomicky vyplatí, a že právě vy jste ten, na kom není dobré šetřit. Velmi osvědčený je argument, že vaší činností pro zaměstnavatele snižujete jiné náklady firmy, ale musí tomu tak opravdu být.
Rozhovor nezačínejte větou, že chcete vyšší plat, ale lépe výčtem vašich pracovních kvalit, zhodnocením vaší zodpovědnosti a zaměstnavatel jistě velmi brzy pochopí, kam tím míříte. Rozhodně si před tím, než otevřete dveře kanceláře vašeho nadřízeného, dobře rozmyslete, jestli si vyšší mzdu opravdu zasloužíte. Pokud vaše pracovní výkony pokulhávají a zaměstnavatel nemá důvod být s vaší prací spokojen, mohli byste také dosáhnout zcela opačného efektu.
Na druhou stranu, žádostí o zvýšení platu nemáte zas až tak moc co zkazit. Nejhorší, co se vám může při rozhovoru přihodit je, že vám plat zvýšen nebude a vy se dozvíte, že nejste tak dobrým pracovníkem, jak jste si sami mysleli. Ale i toto zjištění pro vás může být dobrou informací do budoucna, takže se není čeho bát. Na závěr ještě jedna poznámka. S žádostí o zvýšení platu nepřicházejte vícekrát, než jednou do roka a ne dříve, než po zkušební době. Pro zaměstnavatele je to podstatné rozhodnutí, které souvisí s mnoha dalšími aspekty, takže dodržte vzácnost.