Publikované články: Co čeká samoživitelku s malým dítětem při návratu do práce?

Verze pro tisk

Autor: JUDr. Renáta Šťastná, Ph. D.
Managing Partner společnosti AXIAL PERSONNEL AGENCY, s.r.o.

Marianne - červen 2008

Co čeká pětačtyřicetiletou samoživitelku s malým dítětem při návratu do práce?

Na jaké otázky se u přijímacího pohovoru připravit (vzhledem k jejímu věku a pozici samoživitelky)?
Paní v tomto věku má určitě už praxi z doby před mateřskou dovolenou, je tedy na co navázat. Osou pohovoru by neměla být rodinná nebo sociální situace, ale skutečně otázky související s nabízenou pozicí. I kandidátka osobně může do jisté míry pohovor usměrnit. Nebude-li si sama stěžovat na své zázemí, není překážkou ani dítě ani věk. Pochopitelně je třeba se připravit na otázky, směřující do soukromé sféry. Ačkoli lze namítnout, že zaměstnavatel nemá na takové informace právo, faktem zůstává, že se každý více či méně k tomuto bodu přiblíží. Například se zeptá, jak bude paní řešit situaci v době nemoci dítěte apod. Podle možností hlídání bych jí poradila také volit odpovídající náročnost zaměstnání. Například státní sféra je v řadě ohledů benevolentnější než soukromá, může počítat s fixní pracovní dobou, ale je tam zase méně peněz..

Vrátím-li se k vaší otázce, nač se budeme ptát, pak vězte, že klíčové bude:

1)   Co umí, zná, s čím má zkušenosti? Je na něco odbornicí?
2)   Ovládá nějaký jazyk?
3)   Lze u ní počítat s nasazením, pracovitostí a loajalitou?

Teprve v druhé rovině, s ohledem na konkrétní pozici, má smysl řešit další aspekty kandidátky.

Jaké má šance na trhu práce?

Záleží na tom, jaké ambice má sama kandidátka. Pokud nechce využívat paní na hlídání v případě přesčasů či nemoci dítěte a nemá k dispozici babičky, pak je rozumné informovat zaměstnavatele předem o svých možnostech. Zúží se jí sice nabídka, ale vyhne se případným stresům. Naopak, pokud hlídání má zajištěno a nechce se vzdát kariéry a tím i většího finančního zabezpečení, pak má šance prakticky rovnocenné s těmi, kdo už mají děti starší nebo žádné. Co se věku týče, nelze nevidět diskriminaci na některých pozicích, ale situace se zlepšuje.

Co byste jí poradili?

Rozmyslet si možnosti hlídání a podle toho zvolit druh a náročnost práce.