Publikované články: Absolventi postřehy z agentury práce

Verze pro tisk

Autor : JUDr. Renáta Šťastná, Ph. D.
jednatelka AXIAL PERSONNEL AGENCY, s.r.o.

Mladá fronta Dnes - listopad 2007 

Postřehy z agentury

Nezaměstnaní absolventi vysokých škol se v naší agentuře dlouho neohřejí. Na trhu práce je spousta nabídek, což samozřejmě neznamená, že kandidát při pohovoru u klienta „na počkání“ uspěje. Hledání první stálé práce je pro každého velkou výzvou. První zaměstnání si všichni pamatujeme, většině navíc určuje další směr. Je třeba si uvědomit, že absolvent vysoké školy není na trhu práce žádný nováček. Většinou má za sebou řadu krátkodobých pracovních zkušeností, získal všeobecný přehled a zpravidla velmi dobře ví, jak se u budoucího zaměstnavatele prezentovat. Umí si také říci o peníze, které však obvykle hned nedostane. Ani s tím nemá problém, protože peníze nestaví na první místo. Většina absolventů slyší na zvučné jméno zaměstnavatele a možnost pracovat v oboru. To považují i bývalí spolužáci mezi sebou jako znak sebeuplatnění a úspěchu. Pokud zvolí cestu práce mimo studovaný obor, jsou v tom většinou finanční nebo rodinné důvody. Anebo také náhoda atraktivní nabídky. Při volbě jiného směru mají obyčejně více svobody a kompetencí, občas však svým bývalým spolužákům závidí možnost odborného růstu. Pozici absolventa také do značné míry posiluje či oslabuje jeho osobní přístup daný povahou. Pro introverta je pohovor zatěžkávající, zvláště je-li několikrát neúspěšný v řadě. To vede k přijetí i méně zajímavé nabídky. Opačným negativem je přehnaná sebejistota, kterou zaměstnavatelé vůbec nemají rádi. Jeden náš absolvent o generaci staršímu personalistovi řekl: „Hledám něco pořádného, už jsem se v životě nadřel dost…“.