Publikované články: Absolventi a možnosti na trhu práce

Verze pro tisk

Autor: JUDr. Renáta Šťastná, Ph. D.
jednatelka AXIAL PERSONNEL AGENCY, s.r.o.

Mladá fronta Dnes - listopad 2007 
 
Jaké možnosti čekají na absolventy na trhu práce:

Nabídka v oboru
Pro absolventy technických oborů považuji přechod ze školy do oborové praxe takřka za povinnost. Jejich profily jsou žádané a trh nabízí po celé republice uplatnění. I když někdy nástupní plat není tak atraktivní, jak by si absolvent přestavoval, má smysl nabídku v oboru přijmout. Už po roce či dvou se finanční ohodnocení výrazně zvýší.

Nabídka mimo obor
Stranou studovaného oboru se ocitají většinou absolventi humanitních oborů, např. pedagogiky, filozofie, sociálních věd apod. Důvodem jsou zpravidla nedostatečná finanční ohodnocení pozic v oboru a nenalezení vhodného uplatnění odpovídajícího studiu. Humanitně vzdělaní absolventi na druhou stranu často ovládají světové jazyky, což jim umožňuje nastartovat kariéru u zahraničních firem.


Velká firma

Práce bude více zaměřena na určitý konkrétní úkol či úsek. V tom se absolvent může propracovat na odborníka. Může očekávat školení, prohlubování kvalifikace a do budoucna kariérní růst. Výhodou je také podporovaný teambuilding a různé benefity, které by si jinak absolvent nedopřál. Odvrácenou stranou mince je minimum vlastního volného času a nutnost ztotožnit se s firemní kulturou.

Malá firma

Absolventa čeká rozmanitější práce, dříve se dostane k širším kompetencím. Velikostí společnosti je omezen kariérní růst. Školení nejsou samozřejmostí. Výhodou je osobnější přístup, možnost spoluvytvářet chod společnosti a podílet se na řízení.


Dojíždění

Absolventi by se neměli svazovat lokalitou, i když se dojíždění může jevit nepohodlné. Zbytečně by si zúžili prostor k hledání práce, která může být odrazovým můstkem jejich kariéry.

Práce v místě bydliště

Snazší to mají absolventi ve městech. Nicméně i v Praze může trvat cestování hodinu a to by nemělo být důvodem odmítnutí atraktivní nabídky.