On-line poradna

Verze pro tisk

On-line poradna slouží k zodpovězení dotazů z různých oblastí, a to pouze:

- uchazečům o práci (nezaměstnaným),
- našim zaměstnancům,
- našim zaměstnancům, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce u našich klientů,
- našim klientům.

Upozorňujeme, že poradna neslouží k zodpovídání dotazů zaměstnanců jiných organizací a ostatních zaměstnavatelů,  neřeší konkrétní problémy, které mohou vzniknout s vaším zaměstnavatelem, takové dotazy nám, prosím, nezasílejte, nemohou být zařazeny ani zodpovězeny. 
 

Otázka   autor: Pavlína Vondrová    datum: 19.02.2010
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak dlouho dopředu mi musí zaměstnavatel oznámit jestli mi bude smlouva na dobu určitou prodloužena či nikoli.

Dekuji za odpověď

Odpověď   autor: Axial.cz
Poskytnutí takové informace žádný předpis nestanoví. Smlouva na dobu určitou končí dohodnutým dnem. Pouze v případě, že zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele v práci pokračuje i po tomto datu, mění se automaticky doba určitá na neurčitou. Je samozřejmě možné uvedenou dobu také prodloužit (dodatek pracovní smlouvy), při tom je nutné respektovat podmínky zákoníku práce (sjednání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky je časově omezeno).
Otázka   autor: Eva Béberová    datum: 19.02.2010
Dobrý den, podala jsem výpověd s 2měsíční výpovědní dobou, ale zaměstnavatel mi nechce umožnit vybrat dovolenou, chce mi jí proplatit, má na to právo, když s tím nesouhlasím? Děkuji moc
Odpověď   autor: Axial.cz
Ano, má na to právo. Dovolenou určuje jednostranně zaměstnavatel (podle rozvrhu čerpání dovolené, přihlíží se k provozním důvodům zaměstnavatele i potřebám zaměstnance). Zaměstnavatel může i změnit nařízenou dobu dovolené nebo jej z dovolené odvolat, musí mu však uhradit vzniklé náklady.
Otázka   autor: Daniel Strejc     datum: 18.02.2010
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jesli můžu mít dvě brigády třeba na dohodu o práci. V současné době mám svojí práci a jednu brigádu na dohodu a mám nabídku na druhou brigádu. Jde mi o to abych potom neměl problémy s daněmi ve svojí práci. Vím že tet musím dělat jen do částky 5000kč ale nevím jestli kdybych měl druhou jestli tato částka může byt znova a nebo se ty brigády sečtou a nesmějí obě dohromady přesáhnout těch pět tisíc. Děkuji za odpověď.
Odpověď   autor: Axial.cz
Nemusíte "dělat" jen do částky 5.000... Ve svém současném zaměstnání máte předpokládám podepsáno Prohlášení poplatníka daně z příjmu a u tohoto "hlavního" zaměstnavatele uplatňujete slevy na dani. Zaměstnavatel Vám v průběhu roku sráží tzv. zálohy na daň a po ukončení roku můžete požádat o roční zúčtování daně.
U dalších zaměstnavatelů můžete pracovat brigádně v jakémkoli typu pracovněprávního vtahu (pracovní poměr, dohoda o činnosti i dohoda o provedení práce), nicméně ani u jednoho z nich už nesmíte podepsat shora uvedené Prohlášení poplatníka.
Z toho vyplývá zmínka o částce pět tisíc korun - v případě, že Váš příjem není vyšší, než tato částka, je Vám příjem daněn srážkovou daní - takový příjem se nepovažuje pro daňové účely za příjem, který je nutno uvádět v daňovém přiznání - srážková daň není daň zálohová, ale konečná, jejím sražením je vypořádána. Srážková daň se však může uplatnit jen do této výše hrubého příjmu.
V případě, že Váš příjem bude vyšší, než Kč 5.000, zaměstnavatel Vám srazí zálohu na daň (nikoli srážkovou daň), a současně Vám vznikne povinnost podat po ukončení roku Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (z důvodu souběžných příjmů z několika zaměstnání).
Finančně v současné době o nic nejde - daň i srážková daň jsou nyní na stejné procentní výši, obě 15%. Vzniká Vám pouze povinnost podat daňové přiznání, pokud z některého Vašeho zaměstnání, v němž nebudete mít podepsáno Prohlášení poplatníka, budete mít vyšší příjem než 5.000 Kč.
Více si tedy vydělat můžete. Pokud jde o udržení stavu tak, aby Vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání, pak musí být Váš příjem ve všech dalších zaměstnáních (kromě hlavního) do výše 5.000 Kč.
Otázka   autor: Eva Nováková    datum: 15.02.2010
Dobrý den, měla bych dotaz. V roce 2009 jsem pracovala na dohodu o provedení práce. Do jakého termínu musím podepsat prohlášení,abych mohla uplatnit slevy na studenta? Děkuji.
Odpověď   autor: Axial.cz
Dotaz není jasný - jedná se o podpis prohlášení na nový rok 2010 nebo o stvrzení za rok 2009? Jestliže jste prohlášení na rok 2009 podepsala, slevy na studenta Vám jistě zaměstnavatel uplatnil. Jesltiže jste zaměstnavatele do 15.2. požádala o roční zúčtování daně, byl povinen Vám jej provést a je možné, že by Vám vyšel ještě nějaký přeplatek, pokud jste např. nepracovala celý rok.
Na rok 2010 musíte prohlášení podepsat také do 15.2.
Otázka   autor: Simona Pokorná    datum: 01.02.2010
dobrý den, chtěla jsem se zeptat na věci ohledně podáváni daňového přiznání za rok 2009. Jsem pořád student, od září minulého roku jsem pracovala na DPP postupně u čtyř zaměstnavatelů. když jsem požádala zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daně, musím ještě podávat daňové přiznání? Děkuji za Váš čas, Simona Pokorná
Odpověď   autor: Axial.cz
Jestliže nemáte žádné jiné přijmy, než z uvedených dohod o provedení práce, nejste povinna podat daňové přiznání.
Otázka   autor: Valentina Gramkof    datum: 01.02.2010
dobrý den, mám dotaz. Jsem studentka, od září pracuji na dohodu o provedení práce sice na stejném místě, ale u čtyř různých zaměstnavatelů. U tří jsem podepsala růžový papír, u jednoho ne. už mi poslali potvrzení o zdanitelnych prijmech, hruby prijem cinil kolem 72 000, dan z toho uz zaplacena asi 3500Kc, mam podavat priznami o dani z prijmu? Dekuji za odpoved
Odpověď   autor: Axial.cz
Ve Vašem případě musíte podat daňové přiznání - máte souběh příjmů od několika zaměstnavatelů. Navíc jste nepostupovala správně, když jste podepsala "růžový papír" u více zaměstnavatelů, podepsat jej smíte pouze u jednoho (v případě, že vám od nich souběžně plyne příjem).
Otázka   autor: Lucie Minaříková    datum: 27.01.2010
Dobrý den, jsem studentkou VŠ a mám brigádu na dohodu o pracovní činnosti. Teď v lednu jsem dostala od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. Růžové prohlášení mám zde podepsáno. Mám tedy nárok na vrácení daně? Mám podávat Je mi tvrzeno, že ne, ale zdá se mi to divné, protože za mě stát platí zdrav. i soc. pojištění, platím ho tedy dvakrát.
Odpověď   autor: Axial.cz
Neplatíte pojištění dvakrát. Stát je za Vás plátcem pojistného jako za osobu, která není výdělečně činná - za studenta bez příjmů. V případě, že pracujete a plyne Vám příjem, který obecně podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění, musíte i Vy logicky tyto odvody zaplatit.
Pokud se týká daně z příjmů, s odvody sociálního a zdravotního pojištění vůbec nesouvisí. Jestliže nemáte povinnost podat daňové přiznání, můžete požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. "Nárok na vrácení daně" tedy máte v případě, že při výpočtu Vám vyjde přeplatek na dani - v tom případě Vám zaměstnavatel tento přeplatek vrátí (v případě, že jste nějakou zálohu na daň zaplatitla - což poznáte z obdrženého potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.)
Otázka   autor: Katarína Vavrová    datum: 24.01.2010
Dobrý den, jsem student VŠ a chci pracovat. Můžu i na HPP a uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou? Co z toho pak plyne?
Děkuji. KV
Odpověď   autor: Axial.cz
Můžete pracovat na základě jakékoliv smlouvy, tzn. v pracovním poměru nebo na dohodu mimo pracovní poměr, studium Vás nijak neomezuje. Pokud se týká druhé části dotazu, musíte blíže specifikovat, dotaz není bohužel zcela jasný.
Otázka   autor: Štěpán Chudík    datum: 21.01.2010
Dobrý den, minulý rok jsem pracoval na DPČ(červenec až září) a měl jsem podepsané daňové prohlášení a bylo mi sráženo ze mzdy soc. a zdr. poj. Téhož roku jsem studium zakončil maturitou a bylo mi řečeno, že po dobu července a srpna mi ještě škola platí soc. a zdr. pojištění. A tak se chci zeptat, zda mohu zažádat o vrácení přeplatku? Pokud ano, zda musís zajít za zaměstnavatelem nebo na FÚ?
Předem velice děkuji.
Odpověď   autor: Axial.cz
Sociální a zdravotní pojištění nemá s vrácením přeplatku na dani ze závislé činnosti nic společného. Pokud jste pracoval na základě dohody o pracovní činnosti, pak za splnění určitých podmínek jste byl z této smlouvy pojištěn - byl jste tedy povinen odvádět sociální a zdravotní pojištění (to Vám zaměstnavatel zcela jistě strhl a odvedl). Pokud se týká zálohy na daň ze závislé činnosti, můžete po ukončení roku požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtován daně. Zálohy na daň jsou přepočítány a vyjde-li přeplatek, je Vám daň prostřednictvím zaměstnavatele vrácena. Druhou možností je podat daňové přiznání. Pokud tedy "minulý rok" je rok 2009, pak stíháte oba termíny - o roční zúčtování musíte zaměstnavatele požádat nejpozději do 15.2. a daňové přiznání musíte případně podat do 31.3. následujícího roku, tj. 2010.
Otázka   autor: Jana Holubková    datum: 20.01.2010
Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti z důvodu boreliozy a chronického únavového syndromu. Nejsem schopná pracovat 8 hodin denně. Onemocněla jsem v ochranné lhůtě po opuštění posledního zaměstnání. Zajímalo by mě, zda je možné si najít i v pracovní neschopnosti zaměstnání na několik hodin denně v místě bydliště, kam bych mohla docházet v době vycházek, nebo je jakákoli výdělečná činnost v tomto období zakázána. Děkuji. JH
Odpověď   autor: Axial.cz
Pracovní neschopnost se posuzuje u každého zaměstnání samostatně, není tedy zakázána jakákoli výdělečná činnost. Není však možné pobírat současně nemocenské dávky a současně příjem z jednoho zaměstnání. Zaměstnanec však nesmí porušit léčebný režim, doporučujeme proto požádat ošetřujícícho lékaře o posouzení.
Příklad: Zaměstnankyně pracuje jako uklízečka. Stane se jí úraz, zlomí si nohu. Nemůže vykonávat zaměstnání uklízečky, bude tudíž uznána práce neschopnou. Nicméně tato zaměstnankyně má druhý pracovní poměr, pracuje jako překladatelka textů. Toto zaměstnání vykonávat bez problémů se zlomenou nohou může - buď v místě zaměstnání, pokud zvládne dopravu, nebo i doma, pokud jí to zaměstnavatel umožní.