On-line poradna

Verze pro tisk

On-line poradna slouží k zodpovězení dotazů z různých oblastí, a to pouze:

- uchazečům o práci (nezaměstnaným),
- našim zaměstnancům,
- našim zaměstnancům, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce u našich klientů,
- našim klientům.

Upozorňujeme, že poradna neslouží k zodpovídání dotazů zaměstnanců jiných organizací a ostatních zaměstnavatelů,  neřeší konkrétní problémy, které mohou vzniknout s vaším zaměstnavatelem, takové dotazy nám, prosím, nezasílejte, nemohou být zařazeny ani zodpovězeny. 
 

Otázka   autor: Marie Kratochvílová    datum: 10.01.2008
Dobrý den,
v době, kdy se podepisovalo daňové prohlášení na rok 2008, nebylo možno se dostavit k zaměstnavateli, abych toto prohlášení podepsala. Jsem zaměstnána na DPČ a jsem studentka do 26 let. Kde je možné toto daňové prohlášení podepsat, když ve firmě už tato možnost není. Musím zajít na finanční úřad? A na který? A co s sebou vzít a do kterého oddělení zajít? Děkuji.

S pozdravem
Marie Kratochvílová

Odpověď   autor: Axial.cz
Daňové prohlášení, pokud máte na mysli Prohlášení poplatníka ze závislé činnosti, růžový dvojlist, v němž uvádíte vaše nároky na slevy na dani v průběhu zaměstnání, musíte podepsat u svého zaměstnavatele, nikde jinde. Zaměstnavatel podle tohoto prohlášení postupuje při zúčtování mzdy. Pokud jste ho nepodepsala a stále vykonáváte práci na základě DPČ, pobíráte odměnu, tato Vám bude daněna podle toho, zda jste Prohlášení poplatnika na rok 2008 podepsala nebo ne. Pokud ho nebudete mít podepsané, je to pro Vás jako studentku velmi nevýhodné. Můžete ho podepsat ještě teď, zpětně za leden.
Otázka   autor: dagmar    datum: 09.01.2008
dobrý den, prosím o radu. v prosinci 2007 jsem měla pracovní úraz. Od 13-31prosince jsem měla neschopenku. Chci se zeptat: měla sem v této době ještě jedno zaměstnání(odpolední přivý.dělek), ale měla sem řádnou smlouvu a platila sem jak zdravotní, tak sociální pojištění i daně. V době mého úrazu jsem však nemohla vykonávat ani tuto mou druhou práci a tak by mě zajímalo, jestli mám nějaký nárok na nemocenskou i z této druhé práce a jestli se to dá vyřídit nějak zpětně pokud mám nárok. Od 1.1.08 už tam však zaměstnaná nejsem-podala sem výpověď.
Děkuji Vám moc za odpověď.
Odpověď   autor: Axial.cz
V případě více pracovních poměrů, z nichž je zaměstnanec pojištěn, má nárok i na výplatu dávek nemocenského pojištění. U svého lékaře musíte oznámit, že máte dva pracovněprávní vztahy, a budou vám vystaveny dva doklady o pracovní neschopnosti. Zpěný nárok na výplatu těchto dávek u zaměstnavatele existuje, ale pokud jste si nenechala vystavit druhou neschopenku u lékaře, pravděpodobně to již nyní možné nebude, lékař může vystavit pracovní neschopnost zpětně pouze za 3 dny. Každopádně se ale informujte u svého lékaře.
Otázka   autor: katarina majerova    datum: 08.01.2008
dobrý den..som slovenka a žijme v ČR už tri roky..zamestnávatel pri podpisovaný prohlášení o dani mi povedal, že za rok 2008 nemám nárok na slavu na dani pretože tu nemám trvalý pobyt, podla novej reformy..to znamená že moja mzda sa v roku zníže cca 2 000 kč.. prosím o radu, jestli je to podle nového zákonu možne..děkuji moc
Odpověď   autor: Axial.cz
K odečtu slevy na dan není nutný trvalý pobyt. Daň se o uvedenou slevu snižuje všem poplatníkům, uvedeným v § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Těmito poplatníky jsou ti, kteří mají na území ČR bydliště (pozn.: nikoli trvalé) nebo se zde obvykle zdržují. Poplatníky obvykle se zdržujícími na území ČR jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích, do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. V současné době není zcela jasná odpověď na otázku, jak a kdy se bude posuzovat, zda poplatník tuto podmínku splňuje. Pokud by ji nesplňoval, mohl by slevy na dani uplatnit pouze v případě, jestliže úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90% všech jeho příjmů, a to je možné pouze po ukončení zdaňovacího období.
Otázka   autor: Věra Krejčíková    datum: 07.01.2008
Dobrý den,prosím o radu,zda když v rámci organizačních změn zrušili mé místo a nevzala jsem si odstupné a přijala jsem nabídku pracovat v jiném městě,jestli bylo oprávněné,že mi změnili smlouvu z doby neurčité na dobu určitou po dobu mateřské dovolené jedné pracovnice a zda,když jsem po dvou měsících dala výpověd' sama,jestli mám nárok na odstupné.Děkuji.
Odpověď   autor: Axial.cz
V tomto případě lze těžko hovořit o "oprávněnosti". Přepokládám, že zaměstnavatel s Vámi obě možnosti prohovořil, ústně jste se dohodli a následně jste podepsala dokumenty - ukončení pracovního poměru na jedno pracovní místo a novou pracovní smlouvu na nové pracovní místo - v tomto případě je vše v pořádku, protože zaměstnavatel s vámi uzavřel úplně jiný pracovní poměr, který může být uzavřen za úplně jiných podmínek, než byl pracovní poměr původní. Pokud byste podepsala například dodatek původní smlouvy o převodu na jiné pracovní místo, který by obsahovat ustanovení i o změně trvání pracovního poměru, je to také tzv. papírově v pořádku.
Jestliže jste takové dokumenty s plným vědomím podepsala, vše proběhlo v pořádku. Na odstupné v případě výpovědi z Vaší strany nárok nemáte.
Otázka   autor: Petr Koutský    datum: 04.01.2008
Chtěl bych se zeptat,kolik může student mít současně brigád?
Odpověď   autor: Axial.cz
Počet jakýchkoli pracovních i mimopracovních poměrů u jednoho zaměstnance není žádným předpisem omezen.
Otázka   autor: Coufalova Hana    datum: 04.01.2008
Jsem v plném invalidním důchodu. Ctěla bych si jit přivydělat. Bylo by to pět až šest služeb za měsíc, jako zdravotní sestra. Směna je dvanáctihodinová. Chtěla bych vědět jakou smlouvu se mnou zaměstnavatel uzavře, na jaký úvazek, pokud onemocním, jestli budu mít pracovní neschopnost a jak se řeší, pokud bych jela do lázní, hrazených pojišťovnou. Děkuji za odpověď Coufalová Hana
Odpověď   autor: Axial.cz
Typ uzavřeného pracovněprávního vztahu a úvazku záleží na zaměstnavateli (a dohodě s Vámi). Pokud se týká dalších dotazů, budou ovlivněny tím, jaký typ pracovněprávního vztahu s Vámi zaměstnavatel uzavře, nejpravděpodobnější je však pracovní poměr nebo dohoda o činnosti, v obou případech budete pojištěna a tudíž budete mít nárok pobírat nemocenské dávky z důvodu nemoci.
Otázka   autor: monika    datum: 04.01.2008
Dobrý den,před rokem jsem měla v práci úraz.Měla jsem špatně zlomenou patu,ale dopadlo to tak,že mám poškozenou nohu na pořád.Mám bolesti a v práci,kde dělám 12hodin je to problém hlavně ted´v zimě.Kulhám a nevím jak budu mít placenou neschopnost,když půjdu s tou nohou dál marodit.Děkuji
Odpověď   autor: Axial.cz
Nemocenské dávky budou vypočítány naprosto klasickým způsobem z průměrného výdělku ve vašem zaměstnání (rozhodné období je posledních 12 kalendářních měsíců). Pokud se bude jednat o pracovní neschopnost v souvislosti s pracovním úrazem, můžete uplatňovat i odškodnění pracovního úrazu (doplatek do průměrného výdělku a podobně), ale z vašeho dotazu není jasné, u kterého zaměstnavatele byl úraz způsoben (odškodnění by prováděl ten zaměstnavatel, u něhož k úrazu došlo).
Otázka   autor: Veronika Matiášková    datum: 03.01.2008
Dobrý den, jsem OSVČ a některé mé příjmy v roce 2007 byly zdaněny srážkovou daní. Jak postupovat při daňovém přiznání? Uvádí se tyto příjmy? Děkuji.
Odpověď   autor: Axial.cz
Máte-li na mysli příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání, dohody mimo pracovní poměr), které byly v průběhu roku zdaněny srážkovou daní, pak se tyto příjmy do daňového přiznání neuvádí. Uvádíte pouze příjmy, které byly daněny zálohovou daní, tj. příjmy, na které dostanete od všech zaměstnavatelů Potvrzení o zdanitelných příjmech (toto potvrzení si musíte vyžádat).
Otázka   autor: Dana    datum: 19.12.2007
Jsem studentka 23 let. Od roku 2008 budu pracovat brigádně na dohodu o pracovní činnosti. Kolim můžu měsíčně odpracovat hodin a mám nárok na dovolenou? Děkuji
Odpověď   autor: Axial.cz
V případě dohody o činnosti je rozsah práce omezen na polovinu stanovené týdenní pracovní doby (což obvykle činí 20 hodin týdně), avšak rozsah práce se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, tj. v průměru nesmí odpracované hodiny přesáhnout uvedený rozsah. Nárok na dovolenou u dohody o činnosti automaticky nevzniká, avšak je možné jej se zaměstnavatelem individálně sjednat.