On-line poradna

Verze pro tisk

On-line poradna slouží k zodpovězení dotazů z různých oblastí, a to pouze:

- uchazečům o práci (nezaměstnaným),
- našim zaměstnancům,
- našim zaměstnancům, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce u našich klientů,
- našim klientům.

Upozorňujeme, že poradna neslouží k zodpovídání dotazů zaměstnanců jiných organizací a ostatních zaměstnavatelů,  neřeší konkrétní problémy, které mohou vzniknout s vaším zaměstnavatelem, takové dotazy nám, prosím, nezasílejte, nemohou být zařazeny ani zodpovězeny. 
 

Otázka   autor: Přichystalová    datum: 21.04.2008
Dobrý den,
jsem studentka VŠ do 26 let, pracuji na DPČ. Za březen 2008 jsem si vydělala 3300 Kč hrubého. Zaměstnavatel ale odvedl zdravotní pojištění z minimální mzdy 8000 Kč. Je to správně? Já jsem si někde přečetla, že by se mělo odvést pouze z mé skutečné mzdy, protože za mě platí ZP stát.
Děkuji za odpověď. Přichystalová
Odpověď   autor: Axial.cz
Není to správně, pokud jste zaměstnavateli předložila platné potvrzení o studiu a pokud jste studentem školy, jejíž studium je uznáno vyhláškou za soustavnou přípravu na budoucí povolání. V tom případě odvádíte pojistné pouze ze skutečného příjmu, vyměřovací základ pro zdravotní pojištění se Vám do minimálního základu nedodrovnává (plátcem pojistného z minimálního vyměřovacího základu je stát).
Otázka   autor: Michaela Prosecká    datum: 20.04.2008
Dobrý den!
Chtěla jsem se zeptat jak má vypadat čestné prohlášení že nepobýrám daň na svou dceru a že ji má pobýrat otec dítěte!Co tam má být napsaný!Předem děkuji za odpověd
Odpověď   autor: Axial.cz
Pokud myslíte skutečnost, že neuplatňuejte daňové zvýhodnění, stačí velmi jednoduše uvést, že Vy (Vaše jméno, datum narození a trvalé bydliště) neuplatňujete daňové zvýhodnění na děti (jména, data narození). Toto prohlášení předloží manžel svému zaměstnavateli.
Otázka   autor: Pavel    datum: 19.04.2008
Dobrý den
Jsem studentem vysoké školy,přes léto jsem chodl na prigádu a následně jsem podal daňové přiznání...Zajímalo by mě,vzhledem k tomu,že jsem student a mám nárok na vrácení daně,tak kdy se tato daň vrací.
Předem děkuji za odpověď
Odpověď   autor: Axial.cz
Jestliže jste podal daňové přiznání, vyšel Vám přeplatek na dani a požádal jste o jeho vrácení, vrací přeplatek místně příslušný finanční úřad způsobem, který jste uvedl v žádosti (zadní strana daňového přiznání) - složenkou, na bankovní účet. O termínu výplaty vratky se informujte u finančního úřadu, ke kterému jste daňové přiznání podával.
Otázka   autor: Eva     datum: 18.04.2008
Dobrý den, byla jsem za zaměstnavatelm kůli vrácení daní - studuji a mám podepsanou DPČ a podepsala sem daňové prohlášení, doložila jsem i potvrzení o studiu.Bylo mi ale zděleno, že jelikož jsem v loňském roce neměla ani jednu výplatu nad 5000 tak mi nemaj co vracet.Ale na výplatnici mám uvedenou 15%daň, kterou mi strhávaj stejně jako zdravotní a sociální pojištění.Děkuji.
Odpověď   autor: Axial.cz
Z Vašeho popisu situace to vypadá, jako byste Prohlášení poplatníka daně z příjmu při nástupu na DPČ nepodepsala - v tom případě pokud by Váš příjem nebyl vyšší než 5.000 Kč, byla by Vám srážena srážková daň ve výši 15%, která je konečná a do ročního vyúčtování se nezahrnuje. Pokud jste prohlášení podepsala, zdanění mělo proběhnout zálohovou daní a příjmy by se zahrnovaly do ročního zúčtování. Pokud zaměstnavatel při zdaňování mezd pochybil, obraťte se na něho se žádostí o nápravu.
Otázka   autor: Matušincová    datum: 17.04.2008
Dobrý den, dcera chodí na brigádu, úklid ve firmě. Max. měsíčně odpracuje 12hod. Za hodinu práce má 60 kč. Smlouvu, žádnou nepodepisovala, a ted po ní majitel žádá, at vyplní a podepíše prohlášení poplatníka daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti za rok 2007.Formulář není vyplněný, máme strach, at tam potom nedopíše nějakou jinou částku výdělku. Musíme její přivýdělek nahlásit na sociálku, nebo odvézt za ni nějaké daně?? Kolik si může přivydělat aniž, by jsme za ni museli něco odvádět, nebo někde hlásit?,Moc děkujeme za pomoc a radu. Matušincová
Odpověď   autor: Axial.cz
Pokud dcera nepodepisovala smlouvu, mohla pracovat jedině na základě dohody o provedení práce, která jediná se nemusí uzavřít písemně (dohoda o činnosti i pracovní poměr musí být uzavřeny písemně). Prohlášení poplatníka daně z příjmů slouží pro zdanění příjmů zaměstnance. Není jasné, jak zaměstnavatel vyplácel Vaší dceři odměnu z dohody - ale v každém případě měl povinnost ji zdanit. Pokud by dcera podepsala Prohlášení poplatníka daně, daň by byla zálohová a byla by uplatněna sleva na dani, u uvedeného nízkého příjmu by tudíž nebyla odvedena daň žádná. Je možné, že zaměstnavatel "zapomněl" daň odvádět, a proto požaduje zpětný podpis tohoto prohlášení, neboť si je vědom, že by potom žádné daně odvádět nemusel (daň nebo záloha na daň je srážena ze mzdy zaměstnanci, ale v tomto případě jsou mzdy již pravděpodobně za uplynulý rok vyplaceny, tudíž by daň musel zaměstnavatel odvést sám). Do tohoto prohlášení se nevpisuje žádný výdělek, zneužití tohoto formuláře v jiném směru nehrozí, navíc dcera při jeho podpisu může veškeré údaje vyplnit a prázdné kolonky proškrtnout. Dcera jako zaměstnanec nemá žádnou povinnost sama odvádět cokoli, veškeré odvody i za zaměstnance je povinen provést zaměstnavatel (po předchozí srážce ze mzdy zaměstnance).
Otázka   autor: Jana Krátká    datum: 17.04.2008
Dobrý den, nastoupila jsem do práce na DPČ 7. března a dozvěděla jsem se, že za měsíc březen nemohu uplatni slevu na dani na poplatnika, proc tomu tak je?
Odpověď   autor: Axial.cz
Tato informace je naprosto mylná, slevu na dani můžete uplatnit od data nástupu do pracovního poměru, nemůžete ji uplatnit pouze v případě, že byste ji v březnu uplatňovala u jiného zaměstnavatele. Podmínkou pro uplatnění slevy je podpis Prohlášení poplatníka daně z příjmu.
Otázka   autor: Martina    datum: 17.04.2008
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli zprostředkováváte i letní brigády. Jsem studentka VŠ a hledám nějakou administrativu. Příp. s jakým předstihem a jak začít brigádu hledat?
Odpověď   autor: Axial.cz
Ano, nabízíme i letní brigády. Obecně bývá v letních měsících vzhledem k prázdninám velké množství uchazečů z řad studentů, registrujte se tedy co nejdříve (při registraci uveďte, že žádáte o nabídky práce pouze v letních měsících). Registrovat se můžete na našich stránkách i osobně na našich pobočkách, můžete využít zasílání našeho e-mailového zpravodaje, podrobnější informace Vám poskytneme také na telefonním čísle 234 715 000.
Otázka   autor: Radka    datum: 16.04.2008
Dobrý den, prosím o radu. Pokud mám smluvenou brigádu na dobu určitou a z rodinných důvodů bych potřebovala prac. poměr ukončit, vztahují se na tento případ zákony jako u hlavního pracovního poměru? Ev. jaké mám možnosti ukončení? Děkuji
Odpověď   autor: Axial.cz
Neuvádíte, zda se jedná o dohodu o činnosti nebo dohodu o provedení práce, na ani jednu z dohod mimo pracovní poměr se však ustanovení o skončení pracovního poměru nevztahují. U dohody o činnosti je výpovědní doba 15 dnů ode dne doručení výpovědi, na datu ukončení se ale můžete i dohodnout. U dohody o provedení práce není výpovědní doba žádná, ačkoli se většinou uzavírá na určité období, bývá v ní vymezen úkol (např. umytí oken). Tím, že dohodu ukončíte dřív, neprovedete plně sjednaný úkol. Tato skutečnost bude mít vliv pouze na výši sjednané odměny, nikoli na ukončení dohody.
Otázka   autor: milli    datum: 16.04.2008
Dobrý den, odečítá se sleva na dani na poplatníka ihned v měsíci při nástupu do závislé činnosti ?
Odpověď   autor: Axial.cz
Sleva na dani se uplatňuje podle toho, jak pracovník vyplní Prohlášení poplatníka daně z příjmu (růžový dvojlist) při nástupu do zaměstnání. V tomto dokumentu uvede, zda uplatňuje slevu na dani a od kdy. Při změně zaměstnavatelů v průběhu jednoho měsíce máte možnost si vybrat, u kterého z nich uplatníte slevu na dani, je to pouze na Vás, zaměstnavatel bude postupovat dle Vašeho požadavku.
Otázka   autor: Eva Kohoutová    datum: 15.04.2008
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak to je s vrácením daní u studenta. Mám podepsanou dohodu o pracovní činnosti a podepisovala jsem daňové prohlášení.Děkuji.
Odpověď   autor: Axial.cz
Tzv. vrácení daní u studenta je úplně stejné jako u jiných zaměstnanců. Vrácení daně je možné dvěma způsoby - provedením ročního zúčtování daně u zaměstnavatele nebo podáním daňového přiznání k místně příslušnému finančnímu úřadu. O roční zúčtování může zažádat ten zaměstnanec, který není povinen podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání. Žádost se podává zaměstnavateli písemně nejpozději do 15.2. následujícího roku a do téhož data musí být zaměstnavateli předloženy všechny potřebné dokumenty (potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů v daném roce, potvrzení o studiu, potvrzení o úrocích z úvěru na bytové potřeby a další).