Dočasné přidělení

Verze pro tisk

Základní služby:

  • Agenturní zaměstnávání krátkodobé
  • Agenturní zaměstnávání dlouhodobé

 

Potřebujete dočasnou výpomoc?

Chcete se soustředit pouze na výkon vašich zaměstnanců a veškerou agendu spojenou s jejich zaměstnáváním nechat na spolehlivém partnerovi?

Nechcete se zabývat řešením fluktuace či výběrem pracovníků?

Máte pevně stanovené počty zaměstnanců v určitých odděleních, ale tento počet potřebujete objektivně zvýšit?

Potřebujete zvýšit produktivitu práce?

Musíte snížit mzdové náklady, ale máte rezervy v rozpočtu pro oblast služeb?

Chcete ulehčit vaší mzdové účtárně, případně nechcete, aby platy určitých zaměstnanců byly ve vaší firmě „veřejně známé“?

 

Prostřednictvím služby agenturního zaměstnávání vám pomůžeme řešit všechny tyto situace a mnohé další, například dlouhodobou nepřítomnost vašeho kmenového zaměstnance (mateřská a rodičovská dovolená) nebo i kratší nepřítomnost (nemoc, dovolená). 
K dočasnému výkonu práce ve vaší firmě zajistí naše agentura potřebný počet pracovníků. Jediným vaším úkolem bude tyto pracovníky vést, aby odváděli práci k vaší plné spokojenosti. Na nic víc se soustředit nemusíte.

Vyhledáme a zaměstnáme pro vás potřebný počet pracovníků

- vyhledání je zdarma

- lze zaměstnat i vámi doporučeného kandidáta

S pracovníky uzavřeme pracovněprávní vztah 
- vybraní kandidáti jsou po celou dobu spolupráce zaměstnanci agentury 
- vy určujete délku zaměstnání dle konkrétních potřeb

Povedeme personální a mzdovou agendu v průběhu dočasného přidělení

- podmínky, benefity a další nároky stanovíte vy v rámci platných právních předpisů

- přejímáme odpovědnost za personální agendu a zabezpečení všech povinných formalit (přihlášky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, registrační karty atd.), zaměstnance přihlásíme k povinným odvodům

- garantujeme bezchybné zpracování mzdové agendy a včasné vyplácení mezd zaměstnancům (zúčtování mezd dle podkladů od uživatele, výplaty mezd ve stanovených výplatních termínech, zúčtování a výdej stravenek, zúčtování služebních cest, poskytování a vyúčtování provozních záloh, vyúčtování poskytnutých pracovních prostředků, např. služebních automobilů, mobilních telefonů a podobně)

- průběžně komunikujeme se zaměstnancem, zjišťujeme jeho potřeby a zajišťujeme poradenský servis

Po dohodě s vámi dočasné přidělení ukončíme

- zajistíme všechny povinnosti s tím spojené (odhlášky sociálního a zdravotního pojištění, evidenční listy důchodového pojištění, zápočtové listy, potvrzení o příjmu a podobně)

- nechte nás pracovat za Vás! 

Více o službě Agenturní zaměstnávání :

Postup:

Zaměstnanci agentury práce jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli na základě Dohody o dočasném přidělení mezi agenturou a klientem a písemného Pokynu k dočasnému přidělení mezi agenturou a zaměstnancem.

Agentura a klient (uživatel) společně zajišťují zaměstnanci srovnatelné mzdové a pracovní podmínky, jako mají vlastní zaměstnanci klienta.

Klient řídí, organizuje a kontroluje práci dočasně přidělených zaměstnanců, agentura řeší veškerou administrativní, personální a mzdovou agendu se zaměstnáváním spojenou (zaměstnavatelem je agentura) a poskytuje zaměstnancům související podporu.

Čím je tato služba pro vás atraktivní:

Oprostíte se od starostí spojených s výběrem, vyhledáním a zaměstnáváním pracovníků. Největším plusem je však velká časová úspora, neřešíte žádné formality ani organizační záležitosti, odpadnou vám jednání s úřady, sníží se náklady na mzdové oddělení a tyto náklady přesunete do oblasti služeb. Agentuře zaplatíte v poměru ke mzdovým nákladům určité procento, které je minimální s ohledem na poskytnutý servis. Jeho výše je závislá dle náročnosti zpracování a počtu přidělených pracovníků.