Agenturní zaměstnávání

Verze pro tisk

Pojem agenturního zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání znamená totéž jako služba dočasné přidělení, rozdíl mezi těmito pojmy není. Agenturní zaměstnávání znamená to, že agentura práce dočasně přidělí zaměstnance ke svému klientovi- firmě. Firmy mohou služeb agenturního zaměstnávání využívat v případě nárůstu výroby, nových zakázek, případně si mohou nechat od agentury práce přidělit některé firemní oddělení.

Příklady využití služby agenturního zaměstnávání

 • Výkyvy ve výrobě
 • Nepravidelná potřeba kapacit zaměstnanců
 • Dočasná výpomoc v oblasti zaměstnanců
 • Převedení určitého úseku firmy pod agenturu práce
 • Oproštění od pracovněprávní agendy

Proč využívat služeb agenturního zaměstnávání prostřednictvím Axial Personnel Agency

Naše agentura je neobvykle flexibilní v rozsahu poskytovaných služeb. Nejen, že pracovníky umíme správně vybrat a dočasně přidělit, ale poskytujeme i mnoho doplňkových služeb.

Našim klientům garantujeme

 • bezchybné zpracování pracovněprávní i mzdové administrativy (zákonné pojištění zaměstnance a povinné odvody, zákonné pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, přihlášky, odhlášky na sociální a zdravotní pojištění, uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o mimo pracovní poměr včetně zajištění veškerých dílčích dokumentů (prohlášení poplatníka daně z příjmu, povinná potvrzení atd.), příprava dohody o dočasném přidělení pro podpis klientem, vlastní zpracování mezd, zúčtování cestovních náhrad, zákonná archivace administrativy a další agenda).
 • komunikaci se všemi úřady (SSZ, Zdravotní pojišťovny, Úřady práce atd)
 • správné zúčtování zaměstnaneckých benefitů a všech technických či technologických pracovních prostředků (stravenky, jazykové kurzy, kupony MHD, životní a penzijní připojištění, služební automobily, mobilní telefony, notebooky,karty na pohonné hmoty, modemy, závodní zdravotní péči, teambuildingy atd.)
 • profesionální a individuální přístup k dočasně přiděleným zaměstnancům (každý zaměstnanec má přiděleny kontaktní osoby, které neprodleně řeší jeho požadavky a potřeby)
 • aktivní pomoc a podporu zaměstnancům v režimu dočasného přidělení při získávání úvěrů a půjček
 • přípravu a zajištění ročního zúčtování daně, případně podporu a pomoc při podávání daňového přiznání
 • včasné informování klienta o jednotlivých daňových úpravách a změnách